An sinh

Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ

Bến Tre

Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc đã đạt nhiều kết quả quan trọng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

TTXVN - Sáng 23/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện "Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ" (giai đoạn 2021 - 2023) và tuyên dương những tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có nhiều hoạt động nổi bật; nhiều mô hình, những sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng hiệu quả tại các địa phương, cơ quan, đơn vị tạo sự lan tỏa và được nhân rộng điển hình. Các mô hình hoạt động tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động nghệ thuật quần chúng tại các thiết chế văn hóa tạo điều kiện cho người dân tham gia, sáng tạo và tiếp thu giá trị đạo đức tốt đẹp…

Các cấp, các ngành vận dụng và phối hợp sáng tạo trong sử dụng phương thức tuyên truyền; trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, gia đình. Sự kết hợp giữa ba môi trường "gia đình - nhà trường - xã hội" của các ngành chuyên môn… bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút sự quan tâm cộng đồng dân cư, giúp người dân đến gần với Nghị quyết, hiểu sâu sắc hơn về hệ giá trị đạo đức mà Nghị quyết số 05 đã đề ra luôn hiện hữu ngay cuộc sống đời thường, trong lao động, sinh hoạt, trong cách ăn, nếp nghĩ, giao tiếp ứng xử...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc tiến bộ. Qua đó, tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa phù hợp với điều kiện đặc thù về kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời, cần coi trọng các yếu tố tinh thần, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện theo các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, ứng xử văn minh nơi công cộng, nét đẹp văn hóa, điển hình tiêu biểu… nhằm lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Bà Trần Thị Vân Trang, xã Long Thới, huyện Chợ Lách chia sẻ, để xây dựng đời sống văn hóa, mọi thành viên trong gia đình luôn hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, cha mẹ ông bà phải mẫu mực để con cháu học tập noi theo. Gia đình bà rất chú trọng việc học tập, tuy còn khó khăn về kinh tế nhưng quyết tâm cho con cháu học tập để lập thân, lập nghiệp. Bên cạnh đó, gia đình bà luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, quy ước, tiêu chuẩn nếp sống văn hoá về vệ sinh môi trường, luật lệ giao thông, việc cưới với tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần xây dựng giao thông nông thôn, gia đình bà đã đóng góp 320 triệu đồng. Trong 3 năm qua gia đình bà Trang đã ủng hộ xây dựng 9 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Long Thới với tổng trị giá hơn 360 triệu đồng, tặng quà cho hộ nghèo, khó khăn 520 phần quà, tổng trị giá 182 triệu đồng.

Tuyên dương gia đình xuất sắc trong xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện và gia đình hạnh phúc, tiến bộ (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Qua 3 năm triển khai, các ngành, các cấp trong tỉnh Bến Tre đã tiếp thu, quán triệt và triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong việc phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng và phát triển con người toàn diện; chăm lo xây dựng gia đình văn hóa gắn với tiêu chí hạnh phúc, tiến bộ, hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ. Năm 2022, toàn tỉnh có 362.348 hộ (chiếm 96,7%) đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 943 ấp, khu phố đạt danh hiệu "Ấp, khu phố văn hóa"; 21 xã đạt chuẩn "Xã văn hóa nông thôn mới"…

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 hộ gia đình và 2 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen cho 46 tập thể, cá nhân, hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc./.

Huỳnh Phúc Hậu

Xem thêm