Chỉ đạo, Điều hành

Bến Tre tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế

Bến Tre

Bến Tre phát triển các hoạt động hợp tác, liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng duyên hải phía đông thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chủ trì hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 16/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre, khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 13 thông tin, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, đơn vị, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023, thông điệp đầu năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Để đạt được kết quả Nghị quyết đề ra trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ yêu cầu các cấp ủy, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục nhất quán quan điểm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực chất là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ là quyết định; phát triển văn hoá là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phát triển hoạt động đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Cùng với đó, Bến Tre tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, thực hiện các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm, quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP. Tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn (đặc biệt là vốn ODA), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển. Tỉnh thống nhất chủ trương phát triển đa dạng các phương thức hợp tác công tư (PPP) theo quy định hiện hành để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trước hết lựa chọn một số việc trọng tâm, cấp thiết trên địa bàn thành phố Bến Tre, ba huyện ven biển để triển khai làm trước; mạnh dạn đề xuất phương thức mới trong huy động các nguồn lực, cho chủ trương, cơ chế đặc thù xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I và phát triển kinh tế hướng Đông (trực tiếp là ba huyện ven biển). Tỉnh khẩn trương thực hiện các công việc trình Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh và chuẩn bị các nội dung để công bố quy hoạch tỉnh, xúc tiến đầu tư, các giải pháp thực hiện quy hoạch tỉnh.

Bên cạnh đó, Bến Tre phát triển các hoạt động hợp tác, liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng duyên hải phía đông thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, tỉnh phát triển quan hệ hợp tác với các quốc gia có tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với địa phương nhưng phải rất thực chất, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Tỉnh chủ động tiếp xúc, gặp gỡ ngoại giao, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, hợp tác của tỉnh với các đại sứ, tổng lãnh sự, tham tán thương mại của các nước có hoạt động ngoại giao tại Việt Nam vì mục đích chung cho sự phát triển của tỉnh.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Các cấp, các ngành xác định xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, bao trùm, quyết định sự phát triển của tỉnh. Tiếp tục đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, sát việc, sát cơ sở; thực hiện tốt phương châm "có việc, có người, có sản phẩm"; năng động, sáng tạo, bảo đảm các điều kiện cần và đủ để thực hiện tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, các cấp, ngành tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo các quy định hiện hành; rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...

Theo Tỉnh ủy Bến Tre, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tăng trưởng GRDP ước đạt 3,4%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất các khu vực, tổng mức bán lẻ hàng hóa, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách đạt khá; hoạt động du lịch phục hồi tốt, lượng khách và doanh thu tăng mạnh so cùng kỳ. Việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo lợi thế thu hút đầu tư trong và ngoài nước; chỉ số PCI, Chỉ số PAPI tăng so cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được tập trung thực hiện...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2023, đặc biệt là các ý kiến phản ánh tình hình thực tiễn từ các địa phương, sở ngành…/.

Huỳnh Phúc Hậu

Xem thêm