Xây dựng Đảng

Quy định 144-QĐ/TW: Công cụ để cán bộ biết dừng lại, biết sửa sai

Quảng Nam

Theo ông Nguyễn Xuân Nghiêm, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Quy định 144 là sự nâng cao của tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt là vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu.

Ông Nguyễn Xuân Nghiêm. 
Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN

Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là sự tiếp nối quyết tâm của Đảng ta trong quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự vững mạnh, thật sự là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, nhất là trong tình hình thế giới luôn có sự biến động khó lường. Đó là chia sẻ với phóng viên TTXVN của ông Nguyễn Xuân Nghiêm ở 83 Nguyễn Thái Học, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam và những người đồng chí từng chiến đấu ở khắp các chiến trường miền Nam.

Quy định 144 là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình mỗi ngày. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là người đi trước trong việc phát huy những yếu tố tích cực trong lao động, sản xuất, đi đầu trong việc đấu tranh với những sai trái, nhận ra những biểu hiện lệch lạc, biết dừng kịp thời và biết sửa sai, để thật sự là người đảng viên trung thành với lý tưởng như lúc tuyên thệ trước lá cờ Đảng khi tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Theo ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Quy định 144 là sự nâng cao của tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt là vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Người đứng đầu phải gắn lời nói với việc làm cụ thể, không thoái thác trách nhiệm, không nhận phần hơn, phần dễ về mình mà nhường việc khó, phần thiệt cho người khác, không lợi dụng quyền của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Trong giai đoạn hiện nay, Quy định 144 còn là thước đo đối với phẩm chất, đạo đức và năng lực của người cán bộ, đảng viên. Mặt trái của nền kinh tế thị trường cộng với lối sống thực dụng, lợi dụng vị trí và quyền lực của mình để hạch sách, nhũng nhiễu, tham ô tài sản của Nhà nước, khiến nhiều cán bộ, đảng viên ở các cấp từ Trung ương đến địa phương phải bị kỷ luật, phải bị xử lý hình sự, bị khai trừ ra khỏi Đảng. Đây là điều hết sức đáng tiếc, song thể hiện sự không khoan nhượng, không có vùng cấm của Đảng ta trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đầy cam go và quyết liệt như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói.

Ông Khương Đình Hà luôn theo dõi về tình hình trong nước và thế giới qua Tài liệu tham khảo của TTXVN. 
Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN

Ông Khương Đình Hà, nguyên Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Quảng Nam nhấn mạnh: Quy định 144 ra đời và đi vào cuộc sống, có thể nói là công cụ để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xói mòn về phẩm chất đạo đức, tệ tham ô, lãng phí, xa rời quần chúng, làm mất niềm tin của nhân dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức có quyền, từ Trung ương đến cơ sở. Thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả Quy định 144 của Bộ Chính trị sẽ tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng ta trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng ta như là bảo vệ con ngươi, tròng mắt của mình như Bác Hồ đã căn dặn.

Theo ông Khương Đình Hà, trong bối cảnh hiện nay, khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, người có trách nhiệm và quyền hạn luôn sợ trách nhiệm, không dám làm, làm việc cầm chừng, không hiệu quả, để lại hệ lụy khó lường là công việc không trôi chảy, nhiều hạng mục công trình cơ sở hạ tầng có quy mô lớn, có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bị chậm tiến độ hoặc dừng thi công, khiến việc đầu tư của Nhà nước kém hiệu quả, gây mất niềm tin trong nhân dân. Do vậy vai trò gương mẫu, xung kích, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, của người đứng đầu cần được đặt đúng vị trí.

Ông Khương Đình Hà nhấn mạnh, trước khi có Quy định 144, Đảng ta đã có quy định 19 điều đảng viên không được làm. Mỗi đảng viên đều thực hiện tốt 19 điều cấm này thì Đảng ta sẽ thật sự trong sạch, vững mạnh. Điều nguy hại hiện nay trong một bộ phận cán bộ đảng viên là không dám bảo vệ cái đúng, không dám đấu tranh với cái sai vì sợ trù dập. Đó là điều hết sức nguy hiểm. Tâm lý nói theo đám đông, làm ít, nói nhiều của một bộ phận cán bộ đảng viên cũng là điều cần sớm khắc phục.

Ông Khương Đình Hà chia sẻ về Quy định 144 của Bộ Chính trị với phóng viên TTXVN.
 Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 144 trong giai đoạn hiện nay là một quyết định hết sức đúng đắn và kịp thời, thể hiện sự sáng suốt của Đảng ta trong từng thời điểm cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quy định 144 đi vào cuộc sống, đi vào trong suy nghĩ và hành động của từng cán bộ, đảng viên sẽ giúp mỗi cán bộ đảng viên tự soi mình, rèn luyện phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn của mình.

Để Quy định 144 đi vào cuộc sống, trước hết mỗi cán bộ đảng viên phải dũng cảm nhận thức đầy đủ về những mặt ưu, khuyết điểm của mình, tự răn mình mỗi ngày, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, không để lợi ích vật chất do vụ lợi, do tham nhũng mà có làm hư hỏng mình. Từng Chi bộ phải có chương trình hành động cụ thể, có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ, để qua đó giúp cho cán bộ đảng viên gắn liền giữa lời nói đi đôi với việc làm, khắc phục triệt để tình trạng làm dở nói hay, đùn đẩy trách nhiệm, mưu cầu lợi ích cá nhân, làm giàu bất chính.

Có thể khẳng định rằng Quy định 144 của Bộ Chính trị là bước đi cụ thể hóa kỷ cương của Đảng trong việc rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Do vậy, các cấp ủy Đảng phải có chương trình hành động cụ thể để thực hiện Quy định 144 của Bộ Chính trị một cách đầy đủ, có hiệu quả, ông Khương Đình Hà đề xuất./.

Đoàn Hữu Trung

Tin liên quan

Xem thêm