Xây dựng Đảng

Quy định 144-QĐ/TW: "Cẩm nang" để cán bộ, đảng viên tự soi tự sửa

Đắk Nông

Quy định 144 đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; là “cẩm nang” của cán bộ, đảng viên ở Đắk Nông để tự soi, tự sửa, tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng...

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đề xuất, thống nhất các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do quy hoạch bô xít
Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Việc ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về "chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới" là rất kịp thời và cần thiết, đáp ứng mong mỏi của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thời điểm hiện nay.

Theo ông Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông, Quy định 144 đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đây thực sự là “cẩm nang” quan trọng của cán bộ, đảng viên ở Đắk Nông, để mỗi người tự soi, tự sửa, tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với ý nghĩa đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang khẩn trương tham mưu Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Quy định 144 đến cán bộ chủ chốt các cấp và sâu rộng trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đắk Nông sẽ tổ chức Hội nghị toàn tỉnh học tập Quy định 144 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã; đồng thời, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thông qua sinh hoạt chi bộ để Quy định này thấm sâu trong hơn 27.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Cùng với đó, tỉnh sẽ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến trong quần chúng để phát huy vai trò giám sát, góp ý của nhân dân đối với việc chấp hành Quy định 144 của cán bộ, đảng viên.

Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công
 Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định số 144. Trong đó, quá trình triển khai yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về "những điều đảng viên không được làm"; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và công tác ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Trên cơ sở định hướng khung về chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Quy định 144, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa thành chuẩn mực đạo đức của ngành, lĩnh vực công tác với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Quá trình thực hiện phải chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chuẩn mực đạo đức cách mạng; kịp thời rút ra mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương, khen thưởng những điển hình trong tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng; phát huy vai trò các kênh báo chí, truyền thông trong tuyên truyền, lan tỏa việc thực hiện Quy định 144...

Theo ông Bùi Huy Thành, các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Quy định 144 là những chỉ dẫn quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Nhất là tại Điều 5 của quy định nêu rõ cán bộ, đảng viên phải “Khiêm tốn, cầu thị, giản dị; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác. Nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm”. Đây là yêu cầu rất sát thực tế, để đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức như việc làm hàng ngày; thường xuyên gắn bó, học hỏi nhân dân; kiên quyết thực hành “nói đi đôi với làm” trong nêu gương và thực thi công vụ, bảo đảm mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì sự phát triển của đất nước./.

Mai Hưng Thịnh

Tin liên quan

Xem thêm