Thực thi chính sách

Sóc Trăng nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sóc Trăng

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả nổi bật mà Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

TTXVN - Ngày 17/2, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả nổi bật mà Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong giai đoạn tiếp theo, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh cần tập trung tốt hơn nữa công tác xây dựng “thế trận lòng dân”, tập hợp sức mạnh, phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn. Sóc Trăng thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng khu vực phòng thủ, bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế xã hội là một bước tăng cường tiềm lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc...

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, Sóc Trăng cần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, giá trị bản sắc văn hóa đối với sự phát triển của địa phương, đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; coi trọng giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa. Tỉnh cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; quan tâm gìn giữ, phát triển các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thống nhất trong đa dạng...

Sóc Trăng tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh, trước hết là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; tập trung phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tỉnh có cơ chế chính sách khuyến khích ngư dân vươn khơi, bám biển; làm tốt công tác tuyên truyền để ngư dân không khai thác hải sản bất hợp pháp.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng tốt, đủ sức ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Sóc Trăng chủ động thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư, thương mại; mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác; thu hút các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, với những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua và truyền thống đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Sóc Trăng sẽ chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Tỉnh ủy Sóc Trăng cho thấy: Sóc Trăng là tỉnh ven biển, địa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trong thế trận phòng thủ của Quân khu 9 và khu vực Tây Nam Bộ. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đề ra.

Trong đó nổi bật là hệ thống chính trị các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; khối đại đoàn kết dân tộc, “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc. Việc phát triển kinh tế với củng cố Quốc phòng an ninh được gắn kết chặt chẽ. Hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Các chính sách xã hội, hậu phương quân đội được các cấp, ngành chăm lo thực hiện. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên, tạo tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang địa phương được tổ chức, xây dựng đạt chất lượng ngày càng cao. Cơ quan quân sự, công an, biên phòng các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án về quốc phòng an ninh; chú trọng rà soát, xây dựng, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bố trí dân cư gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan tâm đầu tư xây dựng và các hoạt động trong khu vực phòng thủ. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới, trên biển được duy trì, bảo đảm. Tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...


Trung Hiếu

Xem thêm