Chính sách mới

Sớm đưa vào vận hành Trung tâm Giao dịch hàng hóa, nông, lâm, thủy sản quốc tế tại Móng Cái

UBND tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, huy động nguồn lực xã hội hóa để sớm đưa Trung tâm vào vận hành, bảo đảm việc xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy, hải sản được ổn định, bền vững.

TTXVN - Theo Thông báo số 424/TB-VPCP ngày 20/10/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có ý kiến về việc đầu tư xây dựng Trung tâm Giao dịch hàng hóa, nông, lâm, thủy sản quốc tế tại Móng Cái.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, huy động nguồn lực xã hội hóa để sớm đưa Trung tâm vào vận hành, bảo đảm việc xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy, hải sản được ổn định, bền vững.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh trong quá trình triển khai thực hiện.

* Theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ninh, Dự án Trung tâm Giao dịch hàng hóa, nông, lâm, thủy sản quốc tế tại Móng Cái gồm ba hợp phần: Trung tâm Giao dịch hàng hóa, nông, lâm, thủy sản quốc tế; xây dựng năng lực thể chế về an toàn thực phẩm; quản lý dự án.

Trung tâm được định hướng là một chợ đầu mối nông sản, là một khâu quan trọng trong chuỗi giá trị nhằm cung cấp các thủ tục xuất nhập khẩu, các dịch vụ logistics, giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng hàng hóa nông lâm thủy sản đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, Trung tâm này nếu được xây dựng, sẽ là giải pháp hỗ trợ mặt bằng tập kết các mặt hàng nông sản của nhiều vùng trên cả nước, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hiện đại nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm…/.

Trần Phương

Xem thêm