Chính sách mới

Sửa đổi tên dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa

Theo Quyết định, sửa đổi, bổ sung dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa tại Mục I Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Ngày 17/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 965/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa tại Mục I Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ban hành theo Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định sửa đổi tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hóa tại số 38 Mục I thành: Sản xuất phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim kết hợp nhiều loại hình phục vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài lịch sử, cách mạng, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, trẻ em, vùng cao, miền núi, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam; quay tư liệu phim các sự kiện lớn của đất nước theo yêu cầu, đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội.

Trước đó, theo Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29/1/2022, dịch vụ này có tên là: Sản xuất phim phục vụ trẻ em, lực lượng vũ trang, đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo; sản xuất phim tài liệu, phóng sự chuyên đề và quay tư liệu các sự kiện lớn của đất nước./.

Trần Phương

Xem thêm