Thực thi chính sách

Tăng cường phối hợp tuyên truyền lĩnh vực thi hành án dân sự

Việc thực hiện Quy chế phối hợp đã góp phần tăng cường công tác truyền thông, định hướng dư luận xã hội trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái phát biểu tại hội nghị.

TTXVN - Chiều 9/6, tại Hà Nội, Tổng cục Thi hành án dân sự và Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp truyền thông và tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp truyền thông mới giữa hai đơn vị.

Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Phan Huy Hiếu cho biết, sau hơn hai năm thực hiện Quy chế số 3344/QCPH-TCTHADS-BPLVN ngày 8/10/2021 giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Báo Pháp luật Việt Nam về phối hợp truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, hai đơn vị đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, hai bên phối hợp đăng tải các tin, bài tuyên truyền về công tác thi hành án dân sự; xử lý các thông tin phản ánh không đúng sự thật, không chính xác về công tác thi hành án dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp nhận, xử lý, thông báo kết quả giải quyết đơn thư bạn đọc gửi đến Báo Pháp luật Việt Nam để tăng tải; xây dựng nội dung giải đáp pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Chuyên mục Giải đáp pháp luật trên báo in và điện tử còn đăng tải nhiều câu hỏi liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự. Việc giải đáp, tư vấn pháp luật giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của công tác thi hành án dân sự, giúp đương sự và các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nắm rõ được các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức trong việc tuân thủ pháp luật về thi hành án.

Việc thực hiện Quy chế phối hợp đã góp phần tăng cường công tác truyền thông, định hướng dư luận xã hội trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Qua đó thông tin kịp thời, khách quan, định hướng dư luận xã hội; góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của cơ quan thi hành án dân sự đối với xã hội cũng như tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu thống nhất cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, qua rà soát, đánh giá cho thấy, công tác phối hợp giữa hai đơn vị còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Vì vậy, việc ký Quy chế phối hợp mới nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh, phù hợp với thực tiễn yêu cầu công tác trong tình hình mới là rất cần thiết.

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái và Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam đã ký Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Theo đó, hai đơn vị phối hợp đăng tải tin, bài tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật và trong thực tiễn thi hành án dân sự; kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật. Bên cạnh đó, thông tin về hoạt động thi hành án dân sự từ Trung ương tới địa phương; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự; cung cấp thông tin về tình hình, kết quả tổ chức thi hành án, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo đối với một số vụ việc cụ thể; thông tin về các vụ thi hành án trọng điểm qua đó góp phần tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, khuyến khích tổ chức, cá nhân tự nguyện thi hành án.../.

Phan Phương

Xem thêm