Hội nhập

Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn Ban Tổ chức Trung ương Lào

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm, chúc mừng những thành tựu trên các lĩnh vực mà Lào đã đạt được sau gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đón đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào . (Ảnh: An Đăng/TTVXN)

Ngày 9/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào do đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Sisay Leudetmounsone bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước tổ chức hàng loạt các hoạt động quan trọng trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 để kỷ niệm hai sự kiện quan trọng là 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào – Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany tới đồng chí Võ Văn Thưởng.

Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được, trong đó có kiểm soát dịch COVID-19, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Sisay Leudetmounsone bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước. Đồng chí khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này.

Đồng chí Sisay Leudetmounsone thông báo với đồng chí Võ Văn Thưởng về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhất là công tác xây dựng Đảng và kết quả cuộc Hội đàm với đồng chí Trương Thị Mai.

Đồng chí khẳng định hai bên quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương giai đoạn 2022-2026, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm, chúc mừng những thành tựu trên các lĩnh vực mà Lào đã đạt được sau gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và phát triển đất nước, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Đồng chí nhấn mạnh truyền thống quan hệ Việt Nam - Lào không chỉ là hai nước láng giềng mà còn là đồng chí anh em thân thiết, cùng đồng cam cộng khổ bên nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao đổi về các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới, nhất là phối hợp chặt chẽ, trao đổi những vấn đề về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lào, dẫn đầu, đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dẫn đầu.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước thời gian gần đây; trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ, việc triển khai thực hiện Thỏa thuận giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai đảng giai đoạn 2022-2026./.

PV

Xem thêm