Hội nhập

Trà Vinh hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực

Trà Vinh

Viện Kỹ thuật và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT), Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Trà Vinh ký kết thỏa thuận hợp tác về đô thị thông minh và hệ thống giao thông thông minh hàng đầu toàn cầu trong 5 năm.

Công ty Dtonic (Hàn Quốc), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, Trường Đại học Trà Vinh kya kết hợp tác.
 Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

TTXVN - Chiều 11/3, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức ký kết 3 thỏa thuận hợp tác giữa đối tác Hàn Quốc và các sở, ngành liên quan, Trường Đại học Trà Vinh về lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, giao thông thông minh, nghiên cứu khoa học - công nghệ, nhân lực, hợp tác đào tạo, bảo vệ môi trường…

Viện Kỹ thuật và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT), Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Trà Vinh ký kết thỏa thuận hợp tác về đô thị thông minh và hệ thống giao thông thông minh hàng đầu toàn cầu trong 5 năm. Ba đơn vị ký kết chia sẻ thông tin, trao đổi công nghệ, nhân lực và hợp tác đào tạo; thực hiện, hỗ trợ nghiên cứu chung cần thiết cho phát triển công nghệ trong đô thị thông minh và hệ thống giao thông thông minh. Đồng thời, cung cấp, vận hành nền tảng thử nghiệm cần thiết cho việc phát triển công nghệ, xúc tiến dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực này.

Công ty Dtonic (Hàn Quốc), Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh ký kết thỏa thuận hợp tác xúc tiến “Trao đổi quốc tế và nghiên cứu chung” trong 5 năm. Các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác, tương trợ nhau trong chia sẻ thông tin và trao đổi công nghệ, nhân lực, hợp tác đào tạo; thực hiện, hỗ trợ nghiên cứu chung, cung cấp, vận hành nền tảng thử nghiệm; thúc đẩy các dự án chung, xúc tiến dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đô thị thông minh và chuyển đổi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Công ty Dtonic, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Trà Vinh ký kết thỏa thuận hợp tác xúc tiến “Dự án thử nghiệm nước ngoài K-City NetWork năm 2024”. Đây là Dự án do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc thực hiện. Từ tháng 3-12/2024, các bên tham gia xây dựng hệ thống giám sát xâm nhập mặn nước ngầm tại lưu vực sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại lễ ký kết. 
Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, tỉnh có nhiều hoạt động hợp tác đầu tư với Hàn Quốc trong các lĩnh vực như: kinh tế, giáo dục và văn hóa. Số lượng công ty, tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc luôn đứng đầu trong số các công ty nước ngoài đầu tư tại Trà Vinh. Địa phương mong muốn, việc ký kết các thỏa thuận trên giúp Trà Vinh phát triển bền vững; đồng thời, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến tỉnh hợp tác, đầu tư thành công, bền vững./.

Thanh Hòa

Tin liên quan

Xem thêm