Môi trường

Tuyên Quang: 23 xã có nguy cơ cháy rừng cao

Tuyên Quang

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND các huyện khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng chủ động rà soát các phương án phòng chống, cháy rừng hạn chế thấp nhất để xảy ra cháy rừng.

Huyện Lâm Bình tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng. (Ảnh: Văn Thưởng)

TTXVN - Qua rà soát của Chi cục Kiểm lâm, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 23 xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn cấp độ IV, tốc độ lan tràn lửa nhanh. Trong đó nhiều nhất là huyện Chiêm Hóa 9 xã, huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn 4 xã và Lâm Bình 2 xã.

Theo đó, 23 xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng gồm: Hồng Quang, Xuân Lập (Lâm Bình); Yên Hoa, Thượng Nông, Thượng Giáp, Sinh Long (Na Hang); Linh Phú, Tri Phú, Bình Phú, Kiên Đài, Hùng Mỹ, Trung Hà, Hà Lang, Yên Lập, Hoà An (Chiêm Hóa); Yên Lâm, Yên Phú, Minh Hương, Hùng Đức (Hàm Yên); Hùng Lợi, Kiến Thiết, Trung Minh, Đạo Viện (Yên Sơn).

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND các huyện khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng chủ động rà soát các phương án phòng chống, cháy rừng; xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để bố trí nguồn nhân lực, vật lực sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất để xảy ra cháy rừng. Cùng với đó, kịp thời xử lý, không để cháy rừng lan rộng; tổ chức lực lượng ứng trực, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; sẵn sàng phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống cháy rừng...hạn chế tối đa nguy cơ cháy xảy ra./.

Văn Thưởng

Xem thêm