Môi trường

Tuyên Quang đạt tỷ lệ che phủ rừng hơn 65%

Tuyên Quang

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, đến cuối tháng 7/2023, tỉnh đã trồng được hơn 10.500 ha rừng, đạt hơn 104% kế hoạch năm 2023; trong đó trồng rừng tập trung đạt hơn 10.000 ha, trồng rừng phân tán đạt hơn 477 ha.

Tỷ lệ che phủ rừng của Tuyên Quang đạt hơn 65%. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

TTXVN - Thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã trồng được trên 1,2 triệu cây, đạt 101,97 % kế hoạch năm 2023; trong đó, trồng tập trung 746.320 cây, tương đương trên 466 ha; trồng cây phân tán 477.320 cây, tương đương hơn 477 ha. Luỹ kế giai đoạn 2021 - 2025 đã thực hiện trồng 5,052 triệu cây, đạt 84,21 % kế hoạch.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã khai thác được gần 6.400 ha/10.000 ha gỗ rừng trồng, sản lượng gỗ đạt gần 668.000m3 đạt 59,63% kế hoạch; bằng 110,12% so với cùng kỳ năm 2022. Khai thác tre, nứa được 24.523,6 tấn, đạt 81,7% kế hoạch.

Ông Triệu Đăng Khoa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, Chi cục đã phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc tiến độ trồng rừng, chủ động nguồn giống, quản lý chất lượng cây giống, đề xuất giải quyết khó khăn tại cơ sở. Các công ty lâm nghiệp có phương án huy động nguồn vốn, đẩy mạnh liên doanh, liên kết trồng rừng hoàn thành kế hoạch được giao.

Thực hiện chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, tỉnh đã chủ động cung ứng cây giống đủ cho các tổ chức, cá nhân trồng rừng. Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc khai thác diện tích rừng đến chu kỳ khai thác và thực hiện phương châm khai thác đến đâu các hộ gia đình, chủ rừng trồng lại ngay đến đó.

Hiện tổng diện tích rừng của tỉnh Tuyên Quang đạt hơn 426.000 ha; trong đó, có hơn 193.000 ha rừng trồng; tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Tuyên Quang đạt hơn 65%, đứng thứ 3 cả nước. Kinh tế rừng ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của người dân tại các địa phương ở Tuyên Quang./.

PV

Xem thêm