Sức khỏe

“Văn hóa – Vaccine tinh thần”

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng to lớn đến kinh tế xã hội và cuộc sống người dân. Trong bối cảnh đó, các văn nghệ sỹ và hoạt động văn hóa nghệ thuật đã mang lại nguồn năng lượng tích cực giúp người dân lạc quan hơn, tiếp tục lao động, cống hiến.

“Văn hóa – Vaccine tinh thần”
Phòng Văn hóa - Xã Hội