Thời sự

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nội vụ

Bộ Nội vụ Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào.

Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam và Lào ký bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 23/5, tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Lào do Bộ trưởng Thongchanh Manixay dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, nhận thức sâu sắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, hai Bộ đã có sự hợp tác bền chặt, với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả.

Nổi bật là trên lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao hai Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ Lào; đào tạo lưu học sinh Lào trình độ đại học và sau đại học; giúp Bộ Nội vụ Lào xây dựng Luật Công vụ, công chức; tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nội vụ hai nước; trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính và xây dựng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Lào; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng, tôn giáo, tín ngưỡng…

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin về kết quả toàn diện thực hiện nhiệm vụ công tác của Bộ từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay. Bộ Nội vụ tập trung thể chế hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa XII, XIII với trọng tâm là tổ chức bộ máy - quản lý biên chế; cải cách công vụ công chức; cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền; đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền địa phương. Bộ chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua hai luật và nhiều nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như nhiều nghị quyết của Chính phủ; Chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ; 25 thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy với việc giảm 8 huyện, 563 xã; giảm trên 10% tổ chức hành chính và 13,5% đơn vị sự nghiệp. Biên chế công chức giảm 10,01%, viên chức giảm 11,67%.

Cùng với đó là đổi mới quản lý công vụ, công chức, đẩy mạnh phân cấp quản lý; tăng cường đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương công vụ - công chức, tập trung xác định vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng;...

Bày tỏ vui mừng sang thăm và làm việc tại Bộ Nội vụ Việt Nam, Bộ trưởng Nội vụ Lào Thongchanh Manixay cảm ơn sự đón tiếp thân tình, tràn đầy tình cảm anh em; nhất trí với đánh giá của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về sự hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ; chúc mừng thành tựu Đảng, Nhà nước Việt Nam giành được, vui mừng coi rằng thành tựu của Việt Nam cũng là thành tựu của Lào.

Bộ trưởng Thongchanh Manixay cho biết, chuyến thăm nhằm rà soát lại kết quả hợp tác hai bên. Những hoạt động hợp tác đã góp phần tăng cường mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt hai nước và hai Bộ Nội vụ Việt Nam - Lào.

Bộ Nội vụ Lào mới thành lập năm 2011, vì vậy phía Lào mong muốn trao đổi, học hỏi các lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ. Lào mong được chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, quản lý chính quyền địa phương, đặc biệt là việc xây dựng chính quyền cấp xã, vì hiện Lào không có cấp hành chính này.

Bộ trưởng Thongchanh Manixay thông tin một số kết quả của Bộ Nội vụ Lào trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, như tập trung cải cách bộ máy, tổ chức gọn nhẹ hiệu quả hơn, thành lập trung tâm dịch vụ một cửa ở các bộ, ngành…

Hai bên nhất trí đánh giá, mặc dù đạt nhiều kết quả, song, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên một số nội dung hợp tác chưa đạt như mong đợi; thống nhất, đưa hợp tác của hai Bộ đi vào thực chất, hiệu quả chiều sâu hơn nữa trong giai đoạn 2023 - 2026. Trong đó, luân phiên tổ chức trao đổi đoàn cấp cao của Bộ và Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc hai Bộ gắn với đánh giá kết quả hợp tác hằng năm; tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn trên lĩnh vực nội vụ, tiếp tục đào tạo lưu học sinh Lào trên lĩnh vực hành chính công, quản lý công; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và trực tiếp chia sẻ hỗ trợ trên từng lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh; cùng nhau phối hợp đề xuất Ủy ban Hợp tác Lào - Việt, Việt - Lào và Chính phủ hai nước về Dự án chuyển đổi số Bộ Nội vụ Lào.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Thongchanh Manixay đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2026. Đáng chú ý, Bộ Nội vụ Việt Nam cử giảng viên, chuyên gia sang hỗ trợ, tư vấn việc nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật, giảng dạy các khóa ngắn hạn cho cán bộ trong các lĩnh vực hợp tác của hai bên theo đề nghị của Bộ Nội vụ Lào.

Hai bên trình Chính phủ mỗi nước về hoạt động hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. Hằng năm, Bộ Nội vụ Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các đoàn cán bộ của Lào (khoảng 20 cán bộ/đoàn) sang học tập nâng cao nghiệp vụ ngắn hạn từ 1- 3 tháng về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ Việt Nam, hoặc tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, các đợt tập huấn và thực tập chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ Việt Nam sau khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền hai nước./.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm