Thời sự

Xây dựng, bảo vệ vững chắc biên giới vùng biển

Nam Định

Thời gian tới, Nam Định quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Khu vực biên giới biển là hướng trọng điểm về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,...

Trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 26/1, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng, từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân", nhất là trên tuyến biển của tỉnh. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển được nâng lên; hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố về mọi mặt. Kinh tế - xã hội có bước phát triển mạnh và toàn diện, khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân được giữ vững; thế trận quốc phòng, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" ở các cấp đã xuất hiện những mô hình mới, kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

Cùng với đó, mối quan hệ đoàn kết quân dân, đoàn kết tuyến trước, tuyến sau ngày càng gắn bó. Các đơn vị có nhiều quan tâm hỗ trợ về vật chất, tinh thần, kịp thời động viên, khích lệ quân dân biên giới biển yên tâm, gắn bó, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Tuy vậy, trong thời gian qua, việc quán triệt và thực hiện các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân" ở một số ngành, địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên, nên quá trình thực hiện có nội dung hiệu quả chưa cao; việc thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia có mặt còn hạn chế.

Thời gian tới, Nam Định quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Khu vực biên giới biển của tỉnh là hướng trọng điểm về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, với nhiều dự án trọng điểm đang được đầu tư xây dựng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đề ra.

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới biển. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chức chủ quyền an ninh biên giới biển.

Các đơn vị tiếp tục phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế trọng điểm ở khu vực biên giới biển và toàn tỉnh; khai thác tiềm năng kinh tế biển, dịch vụ du lịch; mở rộng ngành nghề nông thôn; giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cấp đường giao thông. Các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, làm cơ sở vững chắc cho công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển trong tình hình mới.

Tỉnh tập trung nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, thường xuyên rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống; giải quyết dứt điểm từ cơ sở, không để tạo thành điểm nóng, phức tạp, kéo dài.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phối hợp với chính quyền các cấp duy trì thường xuyên các hoạt động "Ngày Biên phòng toàn dân" và phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Qua đó góp phần cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng, bảo vệ vững chắc biên giới vùng biển, giữ vững ổn định chính trị và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội…

Tỉnh Nam Định đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, triển khai các chương trình, dự án về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới biển; có chính sách đặc thù quan tâm tới các xã, thị trấn khu vực biên giới biển để động viên cán bộ, nhân dân thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quan tâm đầu tư trang bị phương tiện (tàu có công suất lớn), cơ sở vật chất nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đồn, Hải đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thái Thuần

Tin liên quan

Xem thêm