An ninh trật tự

Yêu cầu chung đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được kiểm định phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy.

TTXVN - Từ 1/4/2024, Thông tư 56/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành, thay thế Thông tư số 123/2021/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, yêu cầu chung với phương tiện phòng cháy và chữa cháy là: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được quản lý, bảo quản, bảo dưỡng theo quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được kiểm định phù hợp với các quy định của Quy chuẩn này và các quy định nêu tại các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có liên quan…

TTXVN

Tin liên quan

Xem thêm