Thời sự

98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: Báo chí xung kích trên “mặt trận” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của cách mạng công nghệ 4.0, báo chí cách mạng cần đổi mới hơn nữa để bắt kịp xu thế phát triển toàn cầu, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc.

TTXVN hiện là cơ quan báo chí có nhiều sản phẩm và loại hình thông tin nhất cả nước, từ thông tin nguồn bằng văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa, âm thanh... Những sản phẩm thông tin của TTXVN đã trở thành những kênh thông tin tin cậy và nhanh nhạy để từng giờ, từng phút đưa nguồn thông tin dồi dào và phong phú của TTXVN đến với công chúng trong và ngoài nước. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Gần 100 năm kể từ khi ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của cách mạng công nghệ 4.0, báo chí cách mạng cần đổi mới hơn nữa để bắt kịp xu thế phát triển toàn cầu, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc.

* Báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, tính đến hết năm 2022, Việt Nam có trên 800 cơ quan báo chí và hơn 40.000 nhân sự hoạt động trong các cơ quan báo chí trên cả nước, thuộc đầy đủ những loại hình truyền thông đa phương tiện, hiện đại, tạo mạng lưới thông tin rộng khắp ở các vùng, miền.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học - công nghệ, báo chí Việt Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo, làm tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời, hấp dẫn, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin, phản bác hiệu quả những thông tin sai trái, những luận điệu thù địch của các thế lực phản động ở trong và ngoài nước, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hiện nay, một số cơ quan báo chí đã làm rất tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như: Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản, Báo điện tử Chính phủ… Một số cơ quan báo chí đã xây dựng, hình thành những chuyên trang về xây dựng Đảng, phát động các giải báo chí về xây dựng Đảng, mở ra những cơ hội lớn để các nhà báo, cộng tác viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia viết bài, tạo ra những tác phẩm báo chí bổ ích cho xã hội, góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, truyền thông số, lợi dụng ưu thế của mạng xã hội và truyền thông số, như: tốc độ đăng tài, chia sẻ, lan truyền thông tin nhanh, dung lượng lớn, đa chiều, không hạn chế bởi không gian, thời gian... các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, các tổ chức phản động đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, những thông tin xấu, độc, sai sự thật... để chống phá Đảng, Nhà nước ta, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, gây nhiễu loạn thông tin, mất ổn định tình hình chính trị.

Khẳng định vai trò quan trọng của báo chí đối với công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ của báo chí là bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng tiếp tục nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí trong tình hình mới là: Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục…

Tại Hội Báo toàn quốc năm 2023, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhấn mạnh: Báo chí cách mạng Việt Nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước, luôn gắn bó đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo cả nước đã thường xuyên đề cao sứ mệnh, trách nhiệm chính trị, bám sát định hướng của Đảng, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền sâu rộng việc nghiên cứu quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận chính trị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Báo chí đã tích cực chủ động, hiệu quả phản ánh trung thực khách quan, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thông tin tuyên truyền về phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, thành tựu của công cuộc đối ngoại tuyên truyền về xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch…

Các phóng viên chuẩn bị tác nghiệp tại một sự kiện. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

* Chủ động, kịp thời và sáng tạo

Khẳng định vai trò của báo chí trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, phản động, báo chí là một trong những công cụ quan trọng nhất, hiệu quả nhất, hữu hiệu nhất để tham gia vào cuộc đấu tranh này.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cho rằng, trên thực thực tế, báo chí đã tham gia một cách rất tích cực vào công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, điều này đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định trong nhiều diễn đàn, văn bản khác nhau. Tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa đạt yêu cầu mong đợi đề ra của Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí cần phải tăng cường, chú trọng hơn nữa về nhiệm vụ này.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tập trung nguồn lực, thời gian trí tuệ để xây dựng, phát triển nội dung này, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhà nước.

Bằng việc thể hiện cái bài tuyến bài đấu tranh từ sớm, từ trước và đấu tranh trực diện với những âm mưu thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các cơ quan báo chí đã xây dựng những chuyên mục, chuyên trang giúp người dân nắm bắt được nội dung cơ bản nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện kịp thời quan điểm sai trái của thế lực thù địch để bác bỏ, tạo sự đồng thuận xã hội lớn.

Theo Nhà báo Nguyễn Tri Thức (Tạp chí cộng sản): Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay, các thông tin xấu, độc bùng nổ, thật giả khó phân biệt, khó kiểm chứng… đã tác động đến mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, báo chí không chỉ kịp thời tuyên truyền trên những loại hình hay phương thức của báo chí truyền thống, mà cần tuyên truyền chủ động, kịp thời và phù hợp trên các nền tảng truyền thông xã hội, xây dựng những chuyên mục, những phương thức, biện pháp tiếp cận với các đối tượng một cách phù hợp, sáng tạo, quyết liệt, kịp thời và chính xác.

Chia sẻ về những khó khăn của báo chí trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, Nhà báo Nguyễn Tri Thức cho rằng, đây là một mảng đề tài vừa khó, vừa khô khan, lại khắt khe, đòi hỏi người viết phải có tầm hiểu biết và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nên vẫn còn ít người viết được một cách sâu sắc, lý giải thấu đáo bản chất, đấu tranh hiệu quả. Thêm vào đó, đội ngũ người viết về chủ đề này ở một số cơ quan báo chí chưa thực sự tinh nhuệ, nhiều cơ quan báo chí còn khá loay hoay trong việc xây dựng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, biên tập viên về mảng đề tài này.

Để phát huy vai trò của báo chí trong công cuộc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà báo Nguyễn Tri Thức cho rằng: mỗi nhà báo cần nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức người làm báo, nắm vững nội dung tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, luôn có ý thức tự giác, trách nhiệm không chỉ trong việc tuyên truyền, trong việc nhận diện và phê phán thông tin xấu độc trên mạng xã hội, trên báo chí, mà cả trên trang mạng cá nhân...

Việc tiếp tục duy trì, hưởng ứng tích cực cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” là một trong những giải pháp quan trọng, hữu hiệu để báo chí ngày càng có nhiều đóng góp hữu ích trong việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay./.


Phương Hà

Tin liên quan

Xem thêm