Pháp luật

Bắc Giang nâng cao chất lượng công tác xét xử

Bắc Giang

Cơ bản các vụ án đều được thụ lý, xét xử đúng quy trình tố tụng và thời gian luật định. Việc xét xử án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, không có trường hợp xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm.

TTXVN - Theo Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang Lương Xuân Lộc, những tháng cuối năm 2023, ngành Tòa án địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Theo đó, Tòa án nhân dân hai cấp ở tỉnh Bắc Giang phấn đấu, năm 2023 có 100% vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định; giải quyết, xét xử đạt từ 90% trở lên đối với các vụ án hình sự; đạt từ 85% trở lên đối với các vụ, việc dân sự; đạt từ 65% trở lên đối với các vụ án hành chính; đạt từ 99% trở lên đối với việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

Ngành Tòa án Bắc Giang nỗ lực không để xảy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; chú trọng thực hiện tốt công tác hòa giải trong dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; hạn chế đến mức thấp nhất bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán.

Ngành Tòa án tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán Tòa án hai cấp ở tỉnh; kiện toàn đủ cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chức danh tư pháp. Đồng thời, ngành nâng cao chất lượng hoạt động của Hội thẩm nhân dân hai cấp; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp ở tỉnh…

Sáu tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp ở tỉnh Bắc Giang đã thụ lý 6.434 vụ, việc; đã giải quyết 4.087 vụ, đạt 63,52%.

Trong số này đã giải quyết 809 vụ án hình sự với 1.441 bị cáo. Qua thụ lý, giải quyết án hình sự cho thấy, một số loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ án có tính chất rất nghiêm trọng như giết người có tính chất côn đồ, mua bán ma túy với số lượng lớn (vụ Triệu Văn Hà và đồng phạm đã 2 lần mua bán 20 bánh heroin…).

Quá trình giải quyết án hình sự, Tòa án nhân dân hai cấp ở tỉnh Bắc Giang đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Viện kiểm sát giải quyết dứt điểm 93 vụ án trọng điểm, xét xử 20 vụ án theo thủ tục rút gọn, 148 phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết 33/2021/QH15 của Quốc hội.

Tòa án nhân dân hai cấp ở tỉnh đã giải quyết 3.082 vụ, việc thuộc loại án dân sự, hôn nhân và gia đình. Qua giải quyết loại án này ở Bắc Giang cho thấy, tình hình tranh chấp dân sự vẫn diễn ra nhiều và đa dạng, phức tạp. Chiếm tỷ lệ cao là các tranh chấp về hợp đồng vay tài sản, tranh chấp về quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản…

Bên cạnh đó, tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án dân sự, hành chính còn chậm, còn có vụ án kéo dài thời hạn xét xử. Một số bản án bị cấp phúc thẩm hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán (án bị hủy 5 vụ, án bị sửa 26 vụ)…

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang Lương Xuân Lộc, cơ bản các vụ án đều được thụ lý, xét xử đúng quy trình tố tụng và thời gian luật định. Đường lối xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng. Việc xét xử án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, không có trường hợp xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết án tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng; đường lối giải quyết công bằng khách quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự./.

Việt Hùng

Xem thêm