Xã hội

Bắc Giang phát triển các ứng dụng, cơ sở dữ liệu, dịch vụ số

Bắc Giang

Tỉnh xây dựng Kho dữ liệu số để quản lý thống nhất việc lưu trữ, chia sẻ, trao đổi, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả các tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình chuyển đổi số.

Người dân sử dụng ipad tại bộ phận một cửa tại UBND phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, để tra cứu thông tin.
Ảnh: Danh Lam/TTXVN

TTXVN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết, từ nay đến năm 2025, tỉnh tập trung phát triển các ứng dụng, cơ sở dữ liệu, dịch vụ số, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, tỉnh xây dựng Kho dữ liệu số để quản lý thống nhất việc lưu trữ, chia sẻ, trao đổi, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả các tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình chuyển đổi số. Địa phương xây dựng, phát triển Cổng dữ liệu mở (Open Data) tỉnh Bắc Giang để quản trị dữ liệu số, công bố hiện trạng thông tin về dữ liệu số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, khai thác thông tin bảo đảm kết nối với Cổng dữ liệu số quốc gia.

Bắc Giang phát triển các dịch vụ công trực tuyến dựa trên nhu cầu của người dân, người dân chỉ cung cấp thông tin một lần; tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển các dịch vụ số mới, đồng thời cắt giảm một số dịch vụ không cần thiết. Tỉnh tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các công nghệ cốt lõi của chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; tiếp tục duy trì, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc; Cổng thông tin điện tử của các cấp ủy đảng, chính quyền; Hệ thống chứng thực điện tử và quản lý chữ ký số tỉnh; Hệ thống phần mềm số hóa, bản đồ hóa hệ thống thông tin cơ bản của tỉnh...

Tỉnh tổ chức chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung kết hợp với cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia hình thành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung thống nhất trong quá trình vận hành, khai thác các hệ thống thông tin. Địa phương phát triển hạ tầng dữ liệu không gian đô thị, hợp nhất các dữ liệu đất đai, xây dựng, quy hoạch đô thị, giao thông và các dữ liệu khác trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS); xây dựng và triển khai Ứng dụng Công chức số tỉnh Bắc Giang…

Trong quý I/2024, thực hiện cấp căn cước công dân, Công an tỉnh Bắc Giang đã thu nhận 9.052 trường hợp; lũy kế tổng số đã thực hiện 1.537.090 trường hợp (đạt 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn). Thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công an tỉnh đã thu nhận 7.713 trường hợp, lũy kế tổng số tài khoản đã thực hiện kích hoạt là 1.347.047 trường hợp (đạt 100% công dân đủ điều kiện trên địa bà).

Hiện, toàn tỉnh đã thu thập được 2.048.725 dữ liệu công dân. Các nội dung như: thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư được thực hiện hàng ngày. Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với cơ quan Tư pháp trong việc cập nhật, điều chỉnh thông tin công dân đảm bảo duy trì dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

Quý I/2024, Sở Y tế Bắc Giang tiếp tục hoàn thiện Trung tâm điều hành tại Sở và cơ sở dữ liệu của ngành Y tế đáp ứng theo tiêu chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ kinh phí cho một số đơn vị trong việc xây dựng thí điểm bệnh án điện tử và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để hướng tới bệnh viện thông minh, tiến tới triển khai bệnh án điện tử.

Ngành Giáo dục và Đào tạo duy trì tốt việc triển khai áp dụng hồ sơ sổ sách điện tử (từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên) với 509 cơ sở giáo dục; duy trì hiệu quả các nền tảng hỗ trợ dạy học trực tuyến gồm: 500 nghìn tài khoản Microsoft Office 365, trên 17.000 tài khoản phục vụ dạy học trên nền tảng Google hỗ trợ miễn phí...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai Trung tâm giám sát, điều hành quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Đơn vị đã tổ chức thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát, cảnh báo cháy rừng, phá rừng và hệ thống camera quan sát, cảnh báo khi có người, phương tiện xuất hiện tại các khu vực cửa rừng tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Yên Dũng. Qua đó, đảm bảo kết nối đến Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duy trì, vận hành, sử dụng các phần mềm Quản lý di sản văn hóa, quản lý hiện vật tại Bảo tàng tỉnh; ứng dụng công nghệ 3D trong công tác thông tin, quảng bá du lịch địa phương…/.

Nguyễn Việt Hùng

Xem thêm