Chỉ đạo, Điều hành

Bắc Ninh: Nâng cao hiệu quả đầu tư công và điều hành thu, chi ngân sách

Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định phân cấp quản lý tài sản công và thẩm quyền phê duyệt dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 12/4, tại Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình; đồng thời xem xét, biểu quyết thông qua 18 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao.

Cụ thể là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh; quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh giai đoạn 2023-2025; quy định mức học phí và hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 thuộc tỉnh Bắc Ninh quản lý; quy định phân cấp quản lý tài sản công và thẩm quyền phê duyệt dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý…

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Xuân Thanh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do vi phạm pháp luật.

Bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung khẳng định, các nghị quyết được kỳ họp thông qua có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, ngành chủ động trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tổ chức triển khai hiệu quả nguồn lực và chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Để tổ chức, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, ngành, địa phương bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và tình hình thực tiễn để chủ động trong chỉ đạo, điều hành; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả trong đầu tư công và điều hành thu, chi ngân sách.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như chính quyền các cấp tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản công ở tất cả các cấp ngân sách, nghiêm túc trong tuân thủ quy định, tiêu chí, nguyên tắc trong đầu tư công, siết chặt khâu giám sát, quản lý chất lượng, khối lượng thi công. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và vướng mắc khác trong quá trình thu hút, đầu tư các dự án.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, các cấp, ngành cần quyết liệt triển khai công tác giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới của tỉnh, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa xã hội và các dịch vụ công ích khác; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, phát triển doanh nghiệp.../.

Quang Nhiều

Xem thêm