Thực thi chính sách

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đồng chí Trương Thị Mai nêu bật tầm quan trọng của việc tự học, chú trọng đi thực tế để nâng cao trình độ đối với các cán bộ, công chức, viên chức... của Ban; ra sức thi đua xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TTXVN - Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan đồng chủ trì hội nghị.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm qua chất lượng, hiệu quả công việc

6 tháng đầu năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung tham mưu hoàn thành 7/18 đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 1 đề án được giao tại Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị đảm bảo tiến độ, chất lượng; chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ các kỳ họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII) được Trung ương thống nhất cao.

Nổi bật trong công tác tham mưu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành Sơ kết 3 năm thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Trung ương đã tổng hợp ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, hoàn thiện Đề án “Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật” và “Việc thực hiện chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu”.

Trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng vị trí việc làm và Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Quy định số 97-QĐ/TW ngày 7/2/2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương.

Ban đã hoàn thành Đề án Quy định của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Công văn về một số nội dung trong công tác tổ chức thực hiện mô hình đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và kết thúc Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 9/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 16-KH/TW ngày 6/4/2023 về việc “Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII”...

Tại Hội nghị, đã có 12 ý kiến phát biểu, tham luận làm rõ hơn về những kết quả mà các cục, vụ, đơn của Ban Tổ chức đã triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương đã thực hiện khối lượng công việc lớn, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ quan trọng được giao phó. Ban Tổ chức Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao qua chất lượng, hiệu quả công việc, nhất là tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ nhận được sự đồng thuận cao.

Bên cạnh đó, trong công tác triển khai các đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban đã hoàn thành cũng như đang triển khai đều bảo đảm chất lượng. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, năm 2022, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là 1 trong 11 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều đảng viên được khen thưởng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về công tác phối hợp, trong quá trình Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương thực hiện các nhiệm vụ về công tác cán bộ, triển khai các đề án Ban Bí thư giao cũng như thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng gặp những khó khăn, vướng mắc luôn được các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương phối hợp, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Thể bày tỏ tin tưởng rằng, với sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, Ban Tổ chức Trung ương sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí đã điểm lại các kết quả nổi bật: Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Tổ chức Trung ương trình được 46 đề án, nhiều văn bản được Ban Tổ chức Trung ương tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết và đề xuất sửa đổi bổ sung, ban hành văn bản mới. Có những văn bản mới hoàn toàn cũng đã được nỗ lực tham mưu ban hành.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Công tác cán bộ, việc phân cấp phân quyền rõ ràng, con số tham mưu về công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay tương đối lớn, khoảng hơn 1.400 lượt cán bộ đã được trình cho các cấp có thẩm quyền, số cán bộ đưa đi địa phương và từ địa phương về được triển khai tương đối nhịp nhàng; sắp xếp tăng số cán bộ đứng đầu cấp ủy không phải người địa phương đang được triển khai tốt; phê duyệt quy hoạch cho 2.362 lượt cán bộ của 120 cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý biên chế, tổ chức được triển khai tích cực...

Tán thành cao với báo cáo của Đảng ủy, của Ban, nhấn mạnh yêu cầu từ nay đến cuối năm cần khẩn trương hoàn thành tiếp các đề án đang triển khai và các nhiệm vụ được giao, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cục, vụ, đơn vị trong Ban Tổ chức Trung ương tăng cường sự chủ động, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đồng thời chú trọng công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước; công tác đánh giá đảng viên, tổ chức đảng hằng năm; chính sách cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023…

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, tiếp tục thực hiện khối lượng công việc lớn trong những tháng cuối năm 2023 đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban Tổ chức Trung ương phải nỗ lực rất cao, không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, đổi mới phương pháp, xây dựng chương trình làm việc cụ thể, giao ban báo cáo kết quả công việc thường xuyên...

Đồng chí Trương Thị Mai nêu bật tầm quan trọng của việc tự học, chú trọng đi thực tế để nâng cao trình độ đối với các cán bộ, công chức, viên chức... của Ban và phương châm “không ai không được giao nhiệm vụ, không ai không hoàn thành nhiệm vụ”; ra sức thi đua xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược về công tác cán bộ, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, sự tin tưởng của nhân dân.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan khẳng định, Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu và ghi nhận để hoàn thiện báo cáo. Các ý kiến, kiến nghị giao Văn phòng tổng hợp trình Lãnh đạo Ban cho ý kiến cụ thể. Đồng chí đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương nghiêm túc tiếp thu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đã tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho một số đảng viên Ban Tổ chức Trung ương./.

Hoàng Thị Hoa

Tin liên quan

Xem thêm