Xã hội

Biên phòng Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số

Lạng Sơn

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, các đồn Biên phòng cơ sở đã chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn 21 xã, thị trấn biên giới.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

(TTXVN) Trên khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang triển sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, huy động sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, các đồn Biên phòng cơ sở đã chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn 21 xã, thị trấn biên giới với những nội dung như: chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; Luật Biên giới Quốc gia, Quy chế khu vực biên giới, Quy chế cửa khẩu; các chương trình, chính sách dân tộc, giảm nghèo...

Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng cơ sở luôn quan tâm tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số không nghe theo kẻ xấu xuyên tạc, kích động, lôi kéo, xúi giục nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Đại úy Nguyễn Ngọc Cảnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đã triển khai quyết liệt các mặt công tác, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho bà con thuộc ba xã biên giới đơn vị phụ trách; đồng thời kết hợp tuyên truyền lồng ghép với các buổi sinh hoạt thôn xóm, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, vận động người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Biên giới tỉnh Lạng Sơn có 74 thôn, khu giáp biên với trên 70.000 nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 93%. Để mọi người dân hiểu và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các đơn vị Biên phòng Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trong địa bàn.

Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát, các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng cùng đội ngũ y tế thôn bản cơ sở thường xuyên vận động đồng bào không được chủ quan trong phòng, chống dịch.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) Lương Văn Nam cho biết: Đảng ủy, chính quyền xã luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma để tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Xã cử đội ngũ dân quân tự vệ và Công an xã cùng lực lượng Biên phòng thường xuyên tuần tra, kiểm soát biên giới; trực tiếp xuống 6 thôn bản để phát tờ rơi, tuyên truyền cho bà con không tin, không nghe theo kẻ xấu, không xuất, nhập cảnh trái phép.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tích cực bám, nắm địa bàn, phổ biến pháp luật qua các hình thức phong phú, đa dạng như sử dụng loa phóng thanh, loa di động, tuyên truyền nhỏ lẻ, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm túc pháp luật Nhà nước; đặc biệt, khi phát hiện người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc người ở vùng dịch trở về phải thông báo ngay cho trưởng thôn, y tế thôn, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng.

Mọi người dân sinh sống ở khu vực biên giới luôn tuân thủ thực hiện “3 không” là không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay xuất, nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép.

Ông Lăng Văn Khấu, người dân ở khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) cho hay, cán bộ Biên phòng cùng chính quyền địa phương thường xuyên xuống thôn, xóm, tuyên truyền pháp luật đến từng nhà. Gia đình ông đã có những thay đổi tích cực trong chấp hành các quy định pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Tại các khu vực cửa khẩu, lực lượng Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, trong đó luôn nhấn mạnh đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các lái xe, nhân viên của các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại cửa khẩu với các hình thức tuyên truyền như trên loa di động, phát tờ rơi in bằng hai ngôn ngữ Việt - Trung.

Đại úy Hoàng Anh Dũng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết, đơn vị và chính quyền địa phương đã phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ trong phổ biến giáo dục pháp luật tới người dân trong khu vực, đặc biệt là triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực cửa khẩu; từ đó kiểm soát tốt mọi đối tượng qua lại cửa khẩu, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Năm 2021, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức được 735 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật tại khu vực biên giới với trên 45.000 lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ lẻ cho trên 52.000 lượt người, kết hợp phát hơn 13.000 tờ rơi; phát trên hệ thống loa phát thanh xã, thị trấn 295 lần với 181 giờ, trên loa di động 136 lần với 184 giờ.

Đồng thời, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 318 lần tuần tra biên giới có trên 400 lượt người dân tham gia; duy trì hoạt động có hiệu quả 240 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, khu với 725 thành viên tham gia.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đẩy mạnh triển khai rộng khắp ở địa bàn biên giới một cách phù hợp, hiệu quả với từng thời điểm và tình hình cụ thể; qua đó, không chỉ góp phần nêu cao trách nhiệm của mỗi người dân mà còn huy động sức mạnh toàn dân, xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới./.

Nguyễn Quang Duy

Xem thêm