Thời sự

Bình Dương rà soát, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Bình Dương

Bình Dương rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn lại của năm, dự báo sát tình hình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 3/7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25, khóa XI (mở rộng), Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đồng lòng, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đạt kết quả tích cực.

Nhiều chỉ tiêu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Đến nay, 6/20 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch và vượt kế hoạch năm; 1/20 chỉ tiêu giảm mạnh so với cùng kỳ, 5/20 chỉ tiêu đạt dưới 50%, 9/20 chỉ tiêu còn lại sẽ đánh giá vào cuối năm.

Lĩnh vực kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa thật sự rõ nét. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 3,76% (bình quân cả nước tăng 3,72%). Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,65%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15 tỷ USD, giảm 17,4%.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực xuất nhập khẩu giảm sâu, nhưng nhờ sự nỗ lực, chủ động triển khai các giải pháp có hiệu quả, thu nội địa đạt khá, nâng tổng thu ngân sách ước đạt 31.550 tỷ đồng (đạt 42% kế hoạch, bằng 91% so với cùng kỳ), trong đó thu nội địa 23.850 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 7.700 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 7.330 tỷ đồng, trong đó chi giải ngân vốn đầu tư công đạt 4.699 tỷ đồng, đạt 21,5% kế hoạch HĐND tỉnh giao (cùng kỳ đạt 25%, nhưng giá trị tuyệt đối chỉ đạt 1.800 tỷ đồng) và đạt 31,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án giao thông trọng điểm. Tỉnh đã tổ chức khởi công đường vành đai 3 cơ bản đúng tiến độ đề ra. Lĩnh vực phát triển đô thị, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều công việc chưa được triển khai hoặc có triển khai nhưng tiến độ rất chậm. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp. Việc đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa thật rõ nét. Công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; còn có tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong giải quyết công việc…

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thật sự nghiêm túc nhìn nhận và tự soi, tự sửa, tự khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 đã đề ra. Theo đó, Bình Dương rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn lại của năm, dự báo sát tình hình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Tỉnh tiếp tục quan tâm đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng từng việc làm thật cụ thể, đặc biệt là tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về thủ tục hành chính, đất đai, tín dụng… giúp nhà đầu tư yên tâm và nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Bình Dương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tập trung chăm lo cho các đối tượng nghèo khó, yếu thế, công nhân lao động gặp khó khăn do thiếu hoặc mất việc làm. Tỉnh đầu tư nâng cấp, chỉnh trang cơ sở vật chất, phòng học của học sinh để chuẩn bị cho năm học mới, theo hướng phục vụ trực tiếp cho học sinh và giáo viên có đủ điều kiện dạy và học hai ca. Tỉnh vận hành có hiệu quả cơ chế một Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, tài chính tập trung và đầu tư tập trung cho các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, xây dựng thành phố thông minh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số một cách toàn diện, đồng bộ cả khối chính quyền, khối đảng, khối đoàn thể và từ tỉnh đến cơ sở; ưu tiên triển khai có hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ của Đề án 06. Đồng thời kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ công nghệ số cộng đồng; tiếp tục nâng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 lên trên 90%. Đặc biệt là triển khai nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm các công trình, dự án của Đề án xây dựng thành phố thông minh và Vùng đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có chính sách khuyến khích ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, để từng bước hình thành hệ sinh thái phát triển mới, làm nền tảng phát triển vùng đổi mới sáng tạo và vùng sản xuất thông minh trong tương lai.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục giữ vững tình hình an ninh, trật tự và phòng, chống cháy nổ; tăng cường trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo qua mạng, không để xảy ra những tình huống bị động, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.../.

Chí Tưởng

Xem thêm