Thời sự

Tuổi trẻ Bến Tre với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số

Bến Tre

Cần tạo "sức đề kháng" cho thanh niên trước những xu hướng văn hoá ngoại lai tiêu cực xâm nhập.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre và Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ký phối hợp về hoạt động giáo dục lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

TTXVN - Chiều 2/7, tại UBND huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp Ban Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức Tọa đàm "Tuổi trẻ Bến Tre góp phần thực hiện nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số".

Tại buổi Tọa đàm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể và hơn 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã cùng nhau thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến cùng giải pháp thiết thực để góp phần giữ gìn, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi. Theo đó, các đại biểu đều thống nhất cao khi cho rằng văn hóa có vai trò quan trọng, là nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội; "văn hóa còn dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất".

Đề cập đến vấn đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Bến Tre trong giai đoạn mới, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre Dương Quốc Hoàng cho rằng:  xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre phải gắn liền với xây dựng gia đình tiến bộ - hạnh phúc và phải bắt đầu từ xây dựng môi trường gia đình, đề cao vai trò gương mẫu của ông bà, cha mẹ.

Về xây dựng văn hóa trong chính trị, phải xây dựng từ trong nội bộ Đảng và bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đề cao tính nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là với người đứng đầu... Xây dựng hình mẫu người cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng, phải thật sự gương mẫu "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", tận tụy với công việc, có chuyên môn, hết lòng phục vụ nhân dân.

Bàn về việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa của tỉnh Bến Tre cho sinh viên, Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Đồng Khởi Phạm Thị Hải Yến đưa ra bốn giải pháp, trong đó cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị truyền thống văn hóa và nhân văn cao; nhằm định hướng, giáo dục cho sinh viên, khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động và sáng tạo trong văn hóa, thể dục, thể thao; gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại,…

Theo anh Võ Tuấn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bến Tre, trong sự phát triển của đời sống văn hóa - xã hội, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc văn hóa nói chung và xây dựng nếp sống văn hóa nói riêng. Hơn nữa, thanh niên vốn là lực lượng tiên phong trong các hoạt động, trong đó có văn hóa – xã hội của cộng đồng. Đây có thể xem là tác nhân trực tiếp tác động tiêu cực hoặc tích cực đến bản sắc văn hóa.

Trong tình hình hiện nay, khi đất nước đang tiến hành hội nhập để phát triển kinh tế – văn hóa, cùng với đó là thời đại số, công nghệ thông tin bùng nổ,... đã tác động rất lớn đến đời sống văn hóa dân tộc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bến Tre cho rằng, bên cạnh những tác động tích cực, hiện nay những luồng văn hóa ngoại lai đang xâm nhập vào xã hội Việt Nam đã và đang tác động đến nền văn hóa truyền thống tồn tại qua hàng ngàn năm lịch sử; các thế lực thù địch cũng tăng cường các hoạt động chống phá trên lĩnh vực văn hóa – tư tưởng, đặc biệt là đối với thanh niên. Đối tượng ảnh hưởng nhiều nhất chính là thanh niên, bởi thanh niên là những người trẻ tuổi, năng động và rất nhạy cảm trong việc tiếp nhận các loại hình văn hóa; dễ tiếp thu văn hóa, từ đó thay đổi nếp văn hóa có sẵn. Do đó, thanh niên cần quan tâm, tích cực hơn nữa trong việc giữ gìn và xây dựng nếp sống văn hóa.

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre Trần Thị Kiều Tôn chia sẻ, với những đặc tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, luôn cập nhật, thích ứng với trào lưu và xu hướng mới trong xã hội hiện đại nên những biểu hiện văn hóa, giá trị sống của thanh niên thường mang tính động.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cho rằng, cần phải có giải pháp phù hợp; khuyến khích phát triển các loại hình văn hóa, giá trị mới, hiện đại và phù hợp với thanh niên Việt Nam; đồng thời tăng "sức đề kháng" cho thanh niên trước những xu hướng ngoại lai tiêu cực xâm nhập trong quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa; tăng cường nêu gương "người tốt, việc tốt" và các giá trị, đạo đức xã hội hướng tới phòng, chống nguy cơ lệch chuẩn văn hóa và phản văn hóa cho giới trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng trong kỷ nguyên số hóa.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre và Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã ký phối hợp về hoạt động giáo dục lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023 – 2027, tăng cường công tác phối hợp, tạo sự gắn kết giữa hai đơn vị trong các hoạt động giáo dục lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi tỉnh Bến tre; thực hiện hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; góp phần xây dựng công dân có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, ứng xử văn hóa, phù hợp với chuẩn mực xã hội, đạo đức của cộng đồng.

Trước đó, sáng 2/7, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri, 250 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre tham gia Ngày hội thanh niên với truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2023 với nhiều phần thi sôi nổi, hấp dẫn như: Viết thư pháp về những câu danh ngôn, thơ ca về đất và người Bến Tre, những câu nói nổi tiếng của Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu; thi Rung chuông Vàng tìm hiểu về văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và Bến tre, về cuộc đời, sự nghiệp nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu; Hội thi ẩm thực - thanh niên với đặc sản xứ dừa; các trò chơi dân gian,…/.

Chương Đài

Xem thêm