Pháp luật

Bộ Công an hướng dẫn các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý và sử dụng con dấu

Bộ Công an đã thông tin hướng dẫn về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

(TTXVN) Thực hiện Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã thông tin hướng dẫn về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: TTXVN)

Cục C06 hướng dẫn các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gồm: Đăng ký mẫu con dấu mới; Đăng ký thêm con dấu; Đăng ký lại mẫu con dấu; Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Khi tham gia dịch vụ công trực tuyến, việc cung cấp dịch vụ công bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới chuyển từ giao dịch trực tiếp sang giao dịch điện tử và được thực hiện trực tuyến, không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Thủ tục hành chính được bảo đảm đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet. Từ đó tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; các thủ tục hành chính sẽ dần được kết nối liên thông; theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến; bảo đảm công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

Về chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, người dân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an là văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tài liệu chưa được số hóa, lưu giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an nộp bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu (văn bản điện tử có định dạng PDF).

Về thủ tục tiến hành nộp hồ sơ, cá nhân, cơ quan, tổ chức đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn). Tại giao diện Cổng dịch vụ công, thực hiện việc chọn thủ tục hành chính cần thực hiện bằng cách chọn nộp hồ sơ trực tuyến, chọn lĩnh vực là Đăng ký, Quản lý con dấu; chọn Cơ quan thực hiện là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, chọn Tìm kiếm và chọn thủ tục hành chính thực hiện.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu, chọn hình thức nộp bổ sung hồ sơ và nhận kết quả, đính kèm các file tài liệu, chọn Đồng ý và tiếp tục; kiểm tra thông tin trước khi thực hiện việc nộp hồ sơ (Phí nộp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu qua dịch vụ bưu chính công ích do cơ quan, tổ chức chi trả). Theo dõi kết quả bằng cách ghi nhớ số hồ sơ và tài khoản để tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc qua email đã đăng ký.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại cơ quan công an theo đăng ký của cơ quan, tổ chức (Phí nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích do cơ quan, tổ chức chi trả).

Dịch vụ hành chính công mức độ 4 là dịch vụ được cung cấp trên môi trường mạng với 4 yếu tố: bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó; cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng, tiến tới xây dựng Chính phủ số là chủ trương lớn của Chính phủ, mang lại lợi ích chung cho xã hội, cho các cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. 

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an nhằm triển khai thực hiện Đề án số 06 ngày 6/1/2022 của Chính phủ chính thức phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022; Quyết định 4365/QĐ-BCA ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an./.

Xuân Tùng

Xem thêm