Thời sự

Bộ đội Biên phòng Lai Châu làm tốt công tác bảo vệ biên giới quốc gia

Lai Châu

Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm, dự báo sát đúng tình hình địa bàn, biên giới, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Đại tá Triệu Quốc Nguậy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

TTXVN - Ngày 28/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hiện có 20 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 12 đảng bộ cơ sở, 8 chi bộ cơ sở và 38 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác biên phòng, xây dựng lực lượng; quyết tâm, quyết liệt khắc phục những khâu yếu, mặt yếu tạo bước đột phá, làm chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ trì các cấp đối với nhiệm vụ được giao; triển khai bảo vệ biên giới theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương, tuần tra liên hợp chấp pháp, hội đàm định kỳ; triển khai toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm, dự báo sát đúng tình hình địa bàn, biên giới, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hoạt động của các loại đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; củng cố xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Công tác nắm, quản lý, định hướng tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong Bộ đội Biên phòng tỉnh được tăng cường, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị; triển khai có hiệu quả công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên.

Bộ đội Biên phòng cũng thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Các tổ chức quần chúng được kiện toàn, nội dung hình thức hoạt động phong phú, thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhóm chỉ tiêu được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Nhờ đó, trong 7 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 15 chỉ tiêu cụ thể đã có 4 chỉ tiêu hoàn thành, 4 chỉ tiêu hoàn thành từ 60% trở lên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, kinh nghiệm trong quá trình triển khai tại các đơn vị, nhất là ở cơ sở; công tác tham mưu, vai trò của cấp ủy trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; những khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động dự báo, phân tích, tổng hợp tình hình và kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; nâng cao chất lượng, thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới.

Các đơn vị tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác cửa khẩu; khai thác, sử dụng thành thạo trang bị, công nghệ hiện đại trong kiểm soát xuất, nhập cảnh. Cùng với đó các đơn vị đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân; tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn; tích cực, chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh ở khu vực biên giới./.

Việt Hoàng

Xem thêm