Chính phủ hành động

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị.

Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 1416/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Quốc Trị sinh năm 1967, quê quán tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Quốc Trị từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Phó Tổng Cục trưởng, rồi Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Xem thêm