Chính sách mới

Bổ sung thành viên của hai Hội đồng điều phối vùng

Theo Quyết định, bổ sung Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ, bổ sung Thứ trưởng Bộ Công an là Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Các thành viên Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

TTXVN - Ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 1026/QĐ-TTg bổ sung thành viên của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ.

Cụ thể, bổ sung Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ (cử một đồng chí chuyên trách). Bổ sung Thứ trưởng Bộ Công an là Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (cử một đồng chí chuyên trách).

Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ ban hành bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Hội đồng điều phối vùng đối với đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong Quy chế hoạt động của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng điều phối các vùng liên quan phê duyệt danh sách các Ủy viên của Hội đồng điều phối vùng đối với đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an./.

Xem thêm