Chỉ đạo, Điều hành

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ra mắt 2 Trung đội đặc biệt tinh nhuệ

Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, ngày 1/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung đoàn Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Thiếu tướng Trần Hải Quân trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 2 Trung đội đặc biệt tinh nhuệ. (Nguồn: cand.com.vn)

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các Trung đội và ra mắt 2 Trung đội đặc biệt tinh nhuệ.

Đây là nội dung quan trọng theo lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 286, ngày 11/11/2021 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về lãnh đạo xây dựng Trung đoàn Đặc nhiệm cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, ngày 1/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung đoàn Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Đây là sự quan tâm đặc biệt, tầm nhìn chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với sự phát triển, lớn mạnh của lực lượng Cảnh vệ, quyết tâm xây dựng Trung đoàn Đặc nhiệm đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân thực sự là lực lượng mạnh, đặc biệt tinh nhuệ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu; ngăn chặn kịp thời các hoạt động khủng bố, ám sát, bạo loạn, bắt cóc con tin…; bảo vệ an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Tư lệnh Trần Hải Quân đề nghị cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Đặc nhiệm nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ và những khó khăn, thách thức đang tác động trực tiếp đến công tác cảnh vệ, tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác, không ngừng rèn luyện phấn đấu.

Cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải tăng cường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Văn Tiệc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm cho biết, để chuẩn bị cho việc xây dựng 2 Trung đội đặc biệt tinh nhuệ, đơn vị đã chủ động rà soát, kiện toàn đội ngũ chỉ huy cấp trung đội, tiểu đội và lựa chọn những cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị, gan dạ, dũng cảm, được đào tạo chuyên sâu về kỹ, chiến thuật đặc nhiệm, có sức khỏe, có năng khiếu, đáp ứng theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí,... để bổ sung cho 2 Trung đội đặc biệt tinh nhuệ thuộc Đại đội Đặc nhiệm 1 và Đại đội Đặc nhiệm 2./.

PV

Xem thêm