Chỉ đạo, Điều hành

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tăng cường phối hợp 

Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tăng cường phối hợp các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vụ việc trên biển... hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại Quốc phòng.

(TTXVN) Ngày 10/12, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đồng chủ trì hội nghị.

Theo đó, trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tăng cường phối hợp các hoạt động: trao đổi thông tin, tài liệu, thông báo tình hình; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vụ việc trên biển; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu quy hoạch xây dựng công trình kinh tế, xã hội trong khu vực ven biển; phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển; công tác diễn tập, huấn luyện, nghiên cứu khoa học; công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại Quốc phòng.

Hai đơn vị tổ chức phối hợp trong tình thế cấp thiết và các trường hợp khác theo chức năng nhiệm vụ được giao trong bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh trật tự trong vùng biển Việt Nam thuộc phạm vi quản lý để giúp hai bên nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan xảy ra theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Dịp này, Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Phòng Tham mưu (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) đã ký kết quy chế phối hợp theo các nội dung đã thống nhất giữa hai đơn vị./.

Đoàn Mạnh Dương

Xem thêm