Hội nhập

Bồi dưỡng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại tại khu vực miền núi, biên giới

Hà Giang

Công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của các cơ quan chuyên trách thông tin đối ngoại, các cơ quan báo chí, truyền thông.

TTXVN - Ngày 2/8, tỉnh Hà Giang phối hợp với Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại tại khu vực miền núi, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu dự tập huấn. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Theo ông Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang, công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Thực hiện công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của các cơ quan chuyên trách thông tin đối ngoại, các cơ quan báo chí, truyền thông dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Hà Giang là một tỉnh miền núi, biên giới với nhiều dân tộc thiểu số cùng chung sống. Cùng với sự phát triển về kinh tế và các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, công tác thông tin đối ngoại đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng, góp phần thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo về quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý nhận định, công tác giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, các chương trình, dự án thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài ở Hà Giang chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Việc đấu tranh, phản bác với những luận điệu sai trái, xuyên tạc có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động. Công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, định hướng dư luận đối với một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm chưa kịp thời. Việc triển khai các nhiệm vụ trong công tác thông tin đối ngoại ở các cấp chính quyền địa phương, cơ sở chưa cụ thể, rõ nét. Đặc biệt, nguồn lực dành cho công tác thông tin đối ngoại nhất là ở cơ sở còn khó khăn và chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý nhấn mạnh: Tỉnh xác định tầm nhìn, mục tiêu xây dựng Hà Giang trở thành tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp; đến năm 2030 là tỉnh khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh trung bình khá của cả nước. Để thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, ngay trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh thông tin, quảng bá, lan tỏa sâu rộng về hình ảnh đẹp, nét văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc riêng có, những tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư. Tỉnh đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào đổi mới việc truyền tải thông tin nhất là trên không gian mạng… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên truyền đạt nhiều nội dung quan trọng như: Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại; đối tượng, phương châm, nội dung hoạt động thông tin đối ngoại; thành tựu của công tác thông tin đối ngoại; hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại địa phương./.

Minh Tâm

Tin liên quan

Xem thêm