Hội nhập

Đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ trực tiếp các ưu tiên phát triển

TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao đã có sự hợp tác và phối hợp hiệu quả, nhất là trong công tác đối ngoại phục vụ phát triển.

Quang cảnh Tọa đàm. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

TTXVN - Chiều 21/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Hội nhập quốc tế phục vụ các ưu tiên phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công tác đối ngoại; đã chủ động ban hành các quyết định, kế hoạch, chương trình triển khai đường lối, chủ trương, định hướng đối ngoại và quy định về quản lý đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Đối với hợp tác cấp địa phương, Thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 54 địa phương nước ngoài; nâng cao hiệu quả, đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương vào chiều sâu, thực chất.

Về công tác ngoại giao kinh tế, các hoạt động nhằm tăng cường thu hút và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư tại Thành phố đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thành phố có hơn 11.000 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với số vốn đăng ký hơn 55 tỷ USD.

Song song đó, Thành phố chủ động, tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, công tác thông tin đối ngoại và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố và thu hút nguồn lực chất lượng cao từ bên ngoài đóng góp vào công cuộc phát triển chung. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương Việt Nam đi đầu trong các hoạt động đối ngoại đa phương.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu tại Tọa đàm.  (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức đánh giá, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác đối ngoại của Thành phố vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, nguyên nhân đến từ cả năng lực nội tại lẫn tác động của các quy định chung và bối cảnh thế giới.

Với Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vừa được thông qua, Thành phố hy vọng sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị thế của mình trong các hoạt động đối ngoại cấp địa phương. Thành phố sẽ khai thác, tận dụng các nội dung của nghị quyết để xây dựng đội ngũ làm công tác đối ngoại tốt, thông qua kênh đối ngoại tạo thêm nguồn lực phát triển Thành phố.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình xây dựng Chiến lược đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua ý kiến của các chuyên gia tại Tọa đàm, lãnh đạo Thành phố sẽ nghiên cứu, bổ sung vào Chiến lược, để việc xây dựng, thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển của Thành phố ngày càng hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Tọa đàm.  (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao đã có sự hợp tác và phối hợp hiệu quả, nhất là trong công tác đối ngoại phục vụ phát triển. Thành phố là đầu tàu về đối ngoại của cả nước, luôn phát huy vai trò chủ động, tích cực đi đầu trong công tác đối ngoại, tranh thủ được nguồn lực bên ngoài tốt nhất cho phát triển Thành phố, đóng góp vào sự phát triển đất nước. Từ thực tiễn Thành phố sẽ đóng góp nhiều nội dung để lý luận hóa đường lối đối ngoại của đất nước trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, tình hình thế giới, khu vực thay đổi, khiến áp lực cạnh tranh của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng. Nước ta đang tích cực đổi mới, thích ứng với bối cảnh mới, tái cấu trúc mô hình tăng trưởng; các nước cũng đang đẩy rất nhanh quá trình thích ứng, đổi mới, vượt qua cả khuôn khổ thông thường. Chúng ta cần có đánh giá để tìm ra hướng đi tận dụng cơ hội, giải quyết thách thức. Thành phố Hồ Chí Minh là tuyến đầu trong giao lưu quốc tế, từ những đổi mới cách nhìn về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Thành phố đề xuất những đường hướng mới về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, phục vụ trực tiếp cho phát triển.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho Thành phố với tỷ lệ đồng thuận cao, cho thấy sự kỳ vọng đối với Thành phố trong việc khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; tạo ra động lực, không chỉ giữ vững mà phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Tại Tọa đàm, các chuyên gia đã tập trung thảo luận sâu về các kinh nghiệm quốc tế và khu vực, đề xuất giải pháp từ góc độ đối ngoại và hội nhập quốc tế nhằm hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 9 trọng tâm ưu tiên phát triển trong thời gian tới, từ ứng phó với biến đổi khí hậu, quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển đến phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hợp tác liên vùng…/.

Thu Hoài

Tin liên quan

Xem thêm