Hội nhập

15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (8/2008-8/2023): Sự phát triển vượt bậc của giao thông Thủ đô

Hà Nội

Một trong những lĩnh vực có nhiều đổi thay đổi trong thời gian qua là các công trình, hệ thống giao thông công cộng.

TTXVN - Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính (2008-2023), Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một Thủ đô văn minh, hiện đại, là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Một trong những lĩnh vực có nhiều đổi thay đổi trong thời gian qua là các công trình, hệ thống giao thông công cộng.

TTXVN

Xem thêm