Hội nhập

Các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua Tuyên bố về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN

Các nhà lãnh đạo ASEAN đồng ý trao quy chế quan sát viên cho Timor Leste và cho phép nước này tham gia tất cả các hội nghị của ASEAN.

Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 41. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra sáng 11/11 ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, các lãnh đạo ASEAN đã thông qua Tuyên bố về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN.

TTXVN xin giới thiệu toàn văn nội dung Tuyên bố:

Chúng tôi, các nhà lãnh đạo của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhóm họp tại Phnom Penh, Vương quốc Campuchia dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Cấp cao liên quan, đã xem xét kết quả của các đoàn khảo sát thực tế tới Timor Leste của các trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, và Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN, và nhất trí:

1. Chấp thuận về nguyên tắc Timor Leste là thành viên thứ 11 của ASEAN;

2. Trao quy chế quan sát viên cho Timor Leste và cho phép nước này tham gia tất cả các hội nghị của ASEAN, bao gồm phiên toàn thể của các hội nghị cấp cao;

3. Chính thức hóa một Lộ trình dựa trên tiêu chí khách quan để Timor Leste trở thành thành viên đầy đủ trên cơ sở các mốc quan trọng được xác định trong báo cáo của các đoàn khảo sát thực tế do ba trụ cột Cộng đồng ASEAN tiến hành; theo đó, giao Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) xây dựng Lộ trình này và báo cáo Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 thông qua; 

4. Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác sẽ hỗ trợ Timor Leste tối đa để đạt được các mốc quan trọng trên thông qua hỗ trợ nâng cao năng lực cũng như sự ủng hộ cần thiết và phù hợp nhằm đáp ứng tư cách thành viên đầy đủ của nước này./.

(TTXVN)

Tin liên quan

Xem thêm