Văn hóa

Cần Thơ nâng cao vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch, thể thao vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cần Thơ

Mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm nét văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

TTXVN - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" do Thành ủy Cần Thơ tổ chức chiều 22/3, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những những kết quả nổi bật mà văn học nghệ thuật thành phố đã đạt được thời gian qua. Bí thư Thành ủy nhận định, Thành phố Cần Thơ cần gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, nâng cao vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch, thể thao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Theo ông Lê Quang Mạnh, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đều khẳng định mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm nét văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để đạt được mục tiêu này, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật của Cần Thơ và khu vực; chú trọng quản lý thông tin trên mạng Internet, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn học nghệ thuật số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và thông tin số để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, văn học nghệ thuật theo chuẩn văn hóa lành mạnh.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Mặt khác, thành phố cần quan tâm xây dựng lực lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp mang tầm quốc gia và khu vực; đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ "vừa hồng vừa chuyên"; chú trọng, bồi dưỡng đào tạo lớp văn nghệ sĩ trẻ, đảm bảo tính kế thừa; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ, nhưng tránh việc buông lỏng, thả nổi; kịp thời định hướng tư tưởng, nhắc nhở, phê phán những hành động tiêu cực trong lĩnh vực này, gây ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp cách mạng; góp phần cổ vũ, khuyến khích văn nghệ sĩ có thêm động lực để tìm nguồn cảm hứng sáng tác, đóng góp nhiều tác phẩm có giá trị cho nền văn học, nghệ thuật…

Thời gian qua, cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 23 một cách nghiêm túc, bài bản từ cấp thành phố đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với các đối tượng. Qua đó, chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố đã được nâng cao, căn bản đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân đới với các nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Với lòng say mê sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ, các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật trên đã có những chuyển biến tích cực; nhiều tác phẩm có giá trị cao, thu hút được nhiều người xem, người đọc; nhiều nội dung thể hiện được vai trò, vị thế của trung tâm văn hóa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã có bước tiến đáng kể, góp phần nghiên cứu, hướng tới làm rõ một số vấn đề bản chất và xu hướng phát triển của văn học, nghệ thuật. Mối quan hệ giữa văn nghệ với chính trị, giữa hiện thực và nghệ thuật được nhận thức khoa học, sâu sắc hơn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý văn học, nghệ thuật được quan tâm, thực hiện; đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật. Các danh hiệu nghệ nhân, nghệ sĩ cao quý được quan tâm, đề cử kịp thời theo quy định. Đến nay, thành phố Cần Thơ có 18 Nghệ nhân Ưu tú; một Nghệ nhân nhân dân, hai Nghệ sĩ Nhân dân và 9 Nghệ sĩ Ưu tú.

Truy tặng Giải thưởng Nhà nước cho các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc về văn học nghệ thuật. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Công tác giao lưu và hợp tác quốc tế về văn học, nghệ thuật từng bước đi vào chiều sâu, đã mang lại kết quả tích cực, khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác, giao lưu văn hóa trong tiến trình hội nhập. Trong 15 năm qua, các hội chuyên ngành đã kết nạp mới 251 hội viên, nâng tổng số có là 651 hội viên. Đây là lực lượng khá hùng hậu, triển vọng, có tư tưởng chính trị ổn định, vững vàng, hoạt động với tinh thần, trách nhiệm cao, yêu nghề, nhiệt huyết với hoạt động văn học, nghệ thuật…

Tại hội nghị, thành phố Cần Thơ đã tổ chức truy tặng Giải thưởng Nhà nước cho 2 tác giả trên địa bàn thành phố đã có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc về văn học nghệ thuật góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"./.

Ngọc Thiện

Xem thêm