Thời sự

Chia sẻ, cập nhập thông tin về việc thực hiện quyền trẻ em

Diễn đàn là hoạt động thường niên của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ, cập nhật thông tin.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát biểu khai mạc tại Diễn đàn.
Ảnh: Hạnh Quyên-TTXVN

TTXVN - Ngày 28/3 tại Hà Nội, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Diễn đàn các tổ chức xã hội về thực hiện quyền trẻ em. Diễn đàn là hoạt động thường niên của Hội để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ, cập nhật thông tin thực hiện quyền trẻ em theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em và quy định của pháp luật Việt Nam về quyền trẻ em. Diễn đàn có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến (qua ZOOM) của gần 140 đại biểu đại diện cho các ban, ngành.

Diễn đàn nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, góp phần triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em của Liên hợp quốc, Luật Trẻ em và nhiệm vụ được quy định tại Điều 92 Luật Trẻ em năm 2016, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, tại Diễn đàn, Ban Tổ chức sẽ cập nhật một số thông tin đến từ cơ quan quản lý nhà nước, triển khai trong thực tế của Hội, những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện bảo vệ quyền trẻ em. Đồng thời, những bài học kinh nghiệm, những sáng kiến, mô hình bảo vệ quyền trẻ em hiệu quả cũng được trao đổi, chia sẻ tại Diễn đàn.

Trong phiên toàn thể, các đại biểu tập trung trao đổi về tình hình thực hiện các hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 và một số mô hình thực hiện quyền trẻ em. Trong đó, các đại biểu đặc biệt quan tâm trao đổi tới mô hình về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; phương pháp kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày dưới góc độ văn hóa; thúc đẩy sự tham gia của trẻ em nhằm phòng, chống phân biệt đối xử với trẻ em khuyết tật…

Những ý kiến góp ý, trao đổi tại Diễn đàn sẽ được Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp và chuyển tới các cơ quan chức năng, góp phần thúc đẩy thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em đồng thời thể hiện trách nhiệm của Hội trong kết nối, thu thập thông tin từ các tổ chức xã hội để góp ý văn bản, chính sách như quy định tại Điều 92 Luật Trẻ em 2016.

Hiện nay tình hình xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nguy cơ tiềm ẩn làm gia tăng xâm hại trẻ em, nhất là bạo lực xâm hại trong gia đình, bạo lực với trẻ em nhỏ tuổi. Tình trạng trẻ em làm trái pháp luật ngày càng manh động, liều lĩnh, có chiều hướng diễn biến phức tạp, tình hình tai nạn, thương tích và đuối nước còn ở mức cao.

Bà Cao Thị Thanh Thuỷ - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, trong năm 2023 Hội đã tổ chức thành công 3 sự kiện nổi bật: Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Ban hành Chiến lược phát triển Hội đến năm 2035 và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược.

Trong năm 2024, Hội dự kiến xây dựng các Kế hoạch của Hội triển khai Chỉ thị số 28 - CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức Diễn đàn các tổ chức xã hội thường niên năm 2024; xây dựng các tiêu chí đánh giá tác động về quyền trẻ em; tham gia tích cực, giám sát, đánh giá việc thực hiện bảo vệ quyền trẻ em; xây dựng cơ sở dữ liệu về quyền trẻ em; tập huấn giảng viên nguồn và các khoá nâng cao năng lực cơ sở Hội về bảo vệ trẻ em./.

Hạnh Quyên

Tin liên quan

Xem thêm