Thời sự

Chủ động phối hợp, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm

Tây Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền biển, đảo.

TTXVN - Ngày 4/5, Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh với các cơ quan nhà nước cùng cấp của tỉnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân về kết quả trong việc thực thi pháp luật, tổ chức tuyên truyền, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội… năm 2023; ký kết chương trình phối hợp năm 2024 được tổ chức.

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp năm 2024
Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn, năm 2024, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 238/QĐ-TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm"; tham mưu định hướng giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm. Các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai kế hoạch phối hợp trong năm 2024 với những phần việc cụ thể, thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh, Tòa án tỉnh chủ động hơn nữa trong thực hiện công tác phối hợp; nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nội dung ký kết, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Các đơn vị nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình để chủ động phối hợp, chuẩn bị nội dung, thông tin, tài liệu, kịch bản, giải pháp xử lý, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động nghiên cứu, tăng cường phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân để mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo trên địa bàn.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Văn Tín, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan cùng cấp của tỉnh trong năm 2023 đạt được nhiều kết quả. Cụ thể: ban hành 12 văn bản chỉ đạo, định hướng; các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử của tỉnh đăng tải hơn 24.550 tin, bài, phóng sự, video; xuất bản nhiều thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền; tổ chức các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh; tổ chức gỡ bỏ 69 tài khoản facebook thường xuyên đăng tải thông tin xuyên tạc, xấu, độc… Ngoài ra, công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Quân cũng đạt nhiều kết quả.

Công tác phối hợp, tuyên truyền giữa UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, trong công tác phối hợp còn gặp khó khăn như: việc triển khai các nội dung phối hợp chủ yếu lồng ghép trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; chưa phối hợp tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền nổi bật. Việc cung cấp thông tin, đề xuất nội dung phối hợp tuyên truyền có lúc còn bị động, thiếu trọng tâm...

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn năm 2023./.

Thanh Tân

Xem thêm