Thời sự

Phát triển đội ngũ kiểm toán viên nhà nước chuyên nghiệp, hiệu quả

Hà Nội

Kiểm toán nhà nước luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài; từng bước xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ và nhu cầu phát triển từng giai đoạn của Ngành

Đào tạo đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kiểm toán nhà nước
Ảnh: TTXVN phát

TTXVN - Qua gần 1/3 thế kỷ, đội ngũ công chức, kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước đã lớn mạnh về mọi mặt, đóng góp hết sức quan trọng vào tiến trình xây dựng và phát triển Kiểm toán nhà nước trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công uy tín, trách nhiệm, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại.

* Xây dựng nguồn nhân lực lớn mạnh

Những ngày đầu mới thành lập (1994-1995), Kiểm toán nhà nước chỉ có hơn 60 công chức, kiểm toán viên là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - kế toán, được tuyển dụng từ các cơ quan Trung ương và địa phương. Đến nay, Kiểm toán nhà nước đã có 2.303 công chức, viên chức, kiểm toán viên được đào tạo chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chức năng, nhiệm vụ và kỳ vọng của Đảng, Quốc hội và nhân dân đối với Kiểm toán nhà nước.

Để xây dựng và phát triển ngành Kiểm toán nhà nước có năng lực, uy tín và hội nhập quốc tế; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức ở quy mô phù hợp, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức cách mạng theo phương châm “nghệ tinh, tâm sáng” đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới, Kiểm toán nhà nước đã và luôn coi trọng tất cả các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo chất lượng, hiệu quả từ công tác tuyển dụng, công tác đánh giá, công tác quy hoạch, công tác điều động, luân chuyển và bố trí cán bộ.

Đặc biệt, công tác tuyển dụng, phát triển đội ngũ luôn bám sát chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu của vị trí việc làm, thực hiện công khai, đúng quy định và theo nguyên tắc cạnh tranh nhằm lựa chọn những cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đủ tiêu chuẩn theo từng chức danh; đội ngũ công chức từng bước được tăng cường về số lượng, chất lượng, cơ cấu công chức dần hoàn thiện, đủ năng lực và trình độ thực thi công vụ.

Để có được nguồn công chức, viên chức chuyên nghiệp, Kiểm toán nhà nước đã đẩy mạnh chính sách thu hút nhân tài từ đội ngũ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài, thủ khoa đại học, đồng thời thu hút đội ngũ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, Kiểm toán nhà nước đã tuyển dụng 85 sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Bên cạnh đó, Kiểm toán nhà nước luôn xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Vì vậy, Kiểm toán nhà nước luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài; từng bước xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ và nhu cầu phát triển từng giai đoạn của Ngành.

Đến nay, đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý đã được kiện toàn, phát triển toàn diện, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và có sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo, giữ vững sự ổn định lâu dài trong toàn Ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt, đủ về số lượng đáp ứng yêu cầu cán bộ của toàn Ngành. Những năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Kiểm toán nhà nước là nguồn cán bộ lãnh đạo cho các cơ quan ở Trung ương và địa phương.

Nghiệp vụ tinh thông, đạo đức trong sáng

Một trong những yếu tố rất quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước là công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong suốt 30 năm qua luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cán bộ.

Thời gian qua, công tác này đã có những chuyển biến tích cực, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức, đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn đáp ứng yêu cầu thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, sẵn sàng thích nghi với môi trường công nghệ kiểm toán hiện đại, theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Đặc biệt, năm 2021, Kiểm toán nhà nước đã triển khai xây dựng quy định đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán. Đây là một điểm mới đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kể từ khi thành lập Ngành với mục tiêu xây dựng đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước ngày càng chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

Đội ngũ giảng viên của Kiểm toán nhà nước luôn được chú trọng xây dựng và kiện toàn theo hướng tăng cường giảng viên từ nguồn cán bộ, công chức, viên chức của Ngành. Kiểm toán nhà nước đã xây dựng đội ngũ giảng viên uy tín, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp sư phạm, giúp học viên nắm bắt nhanh kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cho biết, để tiếp nối kết quả đã đạt được trong 30 năm qua, thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030, Kiểm toán nhà nước sẽ không ngừng xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực đủ đức, đủ tài và tinh thông nghiệp vụ, đặc biệt phải có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, phải liêm chính, đạo đức trong sáng, công tâm, kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ và thích ứng, bắt kịp nhanh với những xu thế mới, hiện đại trong môi trường luôn thay đổi.

Trong thời gian tới, Kiểm toán nhà nước tập trung phát triển đội ngũ công chức, kiểm toán viên đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ chuyên môn, tương xứng với yêu cầu của nghề nghiệp kiểm toán, chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ kiểm toán và xứng tầm vai trò tiên phong, dẫn dắt ASOSAI. Việc phát triển nguồn nhân lực phải được tính toán một cách khoa học dựa trên cơ sở xác định vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ và lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn.

Hệ thống cơ chế, chính sách được xây dựng, hoàn thiện đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước, đặc biệt có cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên gia giỏi thực hiện công tác kiểm toán; sắp xếp bố trí, sử dụng công chức, viên chức phải căn cứ vào Đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ và yêu cầu công việc thực tế, đồng thời gắn việc đánh giá trình độ, năng lực với công việc, vị trí đảm nhiệm một cách khách quan và công tâm; đổi mới công tác đánh giá để xây dựng kế hoạch tạo nguồn cán bộ, chú trọng trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, Kiểm toán viên nhà nước.

Bên cạnh đó, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn lý luận với thực tiễn, nhất là tiếp cận và vận dụng phương pháp kiểm toán hiện đại, kỹ năng kiểm toán theo hướng chuyên nghiệp, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời, ngành thường xuyên quán triệt, giáo dục đội ngũ kiểm toán viên có văn hóa ứng xử, bản lĩnh chính trị vững vàng, đẩy mạnh đào tạo kiến thức, trình độ, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng trong hoạt động kiểm toán; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, luân chuyển, điều động, biệt phái để rèn luyện cán bộ, kiểm toán viên trong hoạt động thực tiễn.

Đồng thời, chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Kiểm toán nhà nước được xây dựng theo từng giai đoạn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra về quy mô, tần suất, tiến độ, phạm vi kiểm toán theo Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi và phải đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế cũng như điều kiện thực tiễn của Việt Nam..../.


Đỗ Phương Bình

Tin liên quan

Xem thêm