Thời sự

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Tăng cường trách nhiệm trong triển khai mô hình chính quyền đô thị

Hà Nội

Thành phố xác định, việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp chính quyền.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

TTXVN - Việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội đạt kết quả tích cực, bộ máy chính quyền phường tinh gọn nhưng vẫn hoạt động hiệu quả. Đây là thông tin được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo tại cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, chiều 25/7.

Thành phố xác định, việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp chính quyền.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, cấp ủy, chính quyền các quận, thị xã xây dựng, ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc bảo đảm chất lượng, tiến độ, tạo thuận lợi và tăng cường trách nhiệm trong triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tại 175 phường cũng được thành phố tập trung thực hiện để đảm bảo việc thực hiện mô hình thí điểm chính quyền đô thị từ ngày 1/7/2021. Các đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đảm bảo vận hành bộ máy bình thường, chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc lớn. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại các phường đã đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn…

  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trình bày báo cáo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sau hơn 2 năm triển khai thí điểm, mô hình chính quyền đô thị cho kết quả tích cực, tổ chức bộ máy chính quyền tại phường được tinh gọn, không tổ chức HĐND phường, UBND phường là cơ quan hành chính thuộc UBND quận. Tổ chức bộ máy chính quyền ở các quận, thị xã hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn; cơ quan hành chính phường đã chủ động trong điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách tại địa bàn trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước.

Công tác phối hợp giữa chính quyền phường với các cơ quan, đơn vị cơ bản được đảm bảo và có hiệu quả cao; vai trò lãnh đạo của Đảng ủy phường với UBND phường và các tổ chức trong hệ thống chính trị tại phường được đảm bảo. Phương thức lãnh đạo của đảng ủy phường đối với chính quyền phường không chung chung, mà được cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Việc thực hiện cơ chế bổ nhiệm lãnh đạo UBND phường đảm bảo sự linh hoạt trong việc lựa chọn, bố trí, luân chuyển cán bộ, không nhất thiết là người địa phương, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín ở địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tại phường với UBND phường có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Công tác quản lý nhà nước được thực hiện đầy đủ chức năng. Phương thức hoạt động của UBND thay đổi theo hướng tích cực, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Việc thay đổi phương thức hoạt động từ chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng đã tạo điều kiện cho Chủ tịch phường chủ động hơn trong điều hành, giải quyết công việc. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận, thị xã và các phường đều đạt kết quả tốt, đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Cơ chế giám sát việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân đã được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn thể xã hội của phường thực hiện tốt thông qua nhiều hình thức, nhiều kênh. Quyền dân chủ và giám sát của nhân dân vẫn được đảm bảo, được tăng cường hơn bằng hình thức giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại các quận, thị xã thí điểm không tổ chức HĐND phường, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được phát huy. Qua số liệu cho thấy, HĐND quận, thị xã đã thực hiện được nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; chủ động theo dõi, giám sát và đôn đốc trả lời, giải quyết được số lượng lớn kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Không tổ chức HĐND phường, những vấn đề dân sinh bức xúc, kiến nghị phản ánh của cử tri đã được đại biểu HĐND quận, thị xã tiếp nhận và đôn đốc trả lời, giải quyết.

Quá trình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội gặp không ít hạn chế, khó khăn. Việc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các giải pháp thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị của một số đơn vị có nội dung còn chưa sát, thiếu cụ thể. Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành ban hành còn chậm, chất lượng chưa cao.

Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số nơi hiệu quả chưa cao.

Khối lượng công việc của HĐND các quận, thị xã tăng lên nhiều khi thực hiện chính quyền đô thị nhưng số lượng đại biểu HĐND quận, thị xã so với nhiệm kỳ trước giảm, số lượng Phó Chủ tịch HĐND chỉ còn 1 người, do vậy nhiệm vụ của các đại biểu HĐND quận, thị xã hoạt động chuyên trách nặng nề hơn với nhiệm kỳ trước.

Hoạt động của HĐND ở một số địa phương chất lượng vẫn chưa cao. Tại một số phường, việc thực hiện nguyên tắc, chế độ trách nhiệm trong thực thi công vụ của Chủ tịch UBND phường và tập thể UBND phường chưa rõ nét.../.

Tuyết Mai

Xem thêm