Xây dựng Đảng

Chú trọng đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang xác định lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân là nhiệm vụ xuyên suốt.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/10, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do Phó trưởng ban Đỗ Văn Phới làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Thông tin đến Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện công tác dân vận của tỉnh, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết, trong 9 tháng năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 13,3%, tiếp tục đứng đầu cả nước. Thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2022 đạt 65,89 triệu đồng/người/năm. Hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế cơ bản hoàn chỉnh; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Về công tác dân vận, tỉnh xác định lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân là nhiệm vụ xuyên suốt. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên tổ chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân theo từng đối tượng cụ thể. Việc giải quyết kiến nghị của người dân sau các buổi đối thoại được giám sát chặt chẽ. Công tác vận động trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn được thực hiện tốt.

Ông Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương phát biểu. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Tại buổi làm việc Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới đánh giá, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong tỉnh Hậu Giang đã quan tâm, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Hậu Giang tập trung nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng đến người dân, đoàn viên, hội viên.

Tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; sáng tạo trong công tác dân vận của Quân đội, Công an. Các phong trào thi đua yêu nước tập hợp được đông đảo nhân dân tham gia, trong đó có phong trào “Dân vận khéo”, góp phần huy động, phát huy nguồn lực trong nhân dân.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, kịp thời giải quyết kiến nghị, vướng mắc của nhân dân để người dân cùng vào cuộc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ quan nhà nước hướng đến phục vụ người dân; xác định người dân là trung tâm, chủ thể của tất cả chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cần quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thật sự là lực lượng nòng cốt tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động đối với các giai tầng trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực dân vận. Cùng với đó, phát huy, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiếp cận, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, đoàn viên, hội viên; tham gia tích cực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái trên nền tảng mạng xã hội.

Theo ông Sầm Hoàng Minh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân vận chính quyền, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết những vấn đề cấp thiết, bức xúc chính đáng cho nhân dân. Hậu Giang chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng vận động nhân dân cho những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để họ tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các điển hình gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, chú trọng đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Lực lượng vũ trang trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, tập trung cho cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân./.

Hồng Thái

Xem thêm