Giáo dục

Chuẩn cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng toàn hệ thống

Với 6 tiêu chuẩn, 2 tiêu chí và tối đa là 28 chỉ số, Chuẩn cơ sở giáo dục đại học sẽ giúp các trường nâng cao năng lực, có cơ sở dữ liệu để so sánh.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thảo luận tại hội nghị. 
Ảnh: Bộ GD&ĐT

TTXVN - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ngày 5/2/2024 ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các chuyên gia tham gia tổ tư vấn xây dựng chuẩn cơ sở giáo dục đại học, đại diện các cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết: Từ khi thực hiện chủ trương tự chủ đại học, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của giáo dục đại học đã từng bước có những thay đổi. Các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Giáo dục và Đào tạo từng bước ban hành các văn bản như Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, Chuẩn các chương trình đào tạo…

Chia sẻ về mục đích của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, Thứ trưởng nhấn mạnh: Mục đích đầu tiên là để thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học. Khi quy hoạch mạng lưới được ban hành sẽ có nhiều việc phải làm, trong đó việc sắp xếp, mở rộng không gian phát triển, định hướng phát triển của các cơ sở giáo dục đại học đều phải dựa trên những tiêu chuẩn đã được ban hành, đáp ứng các nhu cầu về nguồn nhân lực, về phát triển khoa học công nghệ. Đây là yêu cầu của cả hệ thống giáo dục đại học, chứ không phải là nhu cầu hay mong muốn của từng trường.

Mục đích thứ hai của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học là vấn đề giám sát, công khai, minh bạch để cơ quan nhà nước và toàn xã hội giám sát, cũng như để các trường phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mình.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Bộ GD&ĐT

Với 6 tiêu chuẩn, 2 tiêu chí và tối đa là 28 chỉ số, theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, các tiêu chí mang tính đại diện khá đầy đủ cho các lĩnh vực, các mảng hoạt động, kết quả hoạt động cốt yếu của các trường đại học, từ tổ chức bộ máy quản trị, cho tới nguồn lực về đội ngũ giảng viên, về cơ sở vật chất, về tài chính, kết quả hoạt động về tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Các chỉ số mang tính định lượng cao, khá đơn giản trong việc tính toán, giám sát, theo dõi, thực hiện.

Thứ trưởng mong muốn, các cơ sở giáo dục đại học sẽ hiểu đúng, hiểu rõ thông tư, thực hiện có hiệu quả, đồng thời làm căn cứ để các trường có những đối sánh giữa năm trước, năm sau và trong tương lai, giữa các cơ sở giáo dục đại học với nhau, để đánh giá hiện trạng như thế nào, đặt ra các mục tiêu theo từng khía cạnh, từng tiêu chí.

Tại hội nghị, đại diện các trường đại học khu vực phía Bắc đã chia sẻ, thảo luận những nội dung liên quan đến thời gian áp dụng, những vướng mắc đặc thù của cơ sở giáo dục đại học, một số nội dung, thuật ngữ chuyên môn…

Cảm ơn các ý kiến đóng góp, thảo luận của đại diện các trường, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thủy hy vọng, việc thực hiện Chuẩn cơ sở giáo dục đại học sẽ giúp các trường nâng cao năng lực, có cơ sở dữ liệu để so sánh, thực hiện tốt hơn nữa công việc giảng dạy, đảm bảo nhu cầu cho người học, các nhà hoạch định chính sách sẽ hoạch định chính sách hiệu quả từ thông tin, dữ liệu của các cơ sở giáo dục đại học.

Sau hội nghị tập huấn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tại khu vực phía Nam./.

Việt Hà

Tin liên quan

Xem thêm