An sinh

Chung sức vượt qua nghịch cảnh

Làn sóng thứ 4 dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp và người lao động, tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội. Để giảm thiểu những tác động tiêu cực từ đại dịch, Chính phủ đã tiến hành nhiều giải pháp mà một trong số đó là đảm bảo an sinh xã hội.

Chung sức vượt qua nghịch cảnh
Phòng Chính trị - Ngoại giao