Chính sách mới

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công văn số 1112/TTg-ĐMDN đồng ý phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Công văn nêu rõ, đồng ý phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo đúng quy định của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 1/8/2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 1632/QĐ-BKHCN ngày 21/6/2017 về việc ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc, triển khai đầu tư dự án hạ tầng các phân khu, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ logistics, công nghệ cho nhà đầu tư, phối hợp tổ chức quản lý, vận hành hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Ngày 10/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1168/QĐ-TTg về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, ngành nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc phù hợp với mục tiêu quản lý, vận hành Khu Công nghệ cao Hòa Lạc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội./.

Trần Phương

Tin liên quan

Xem thêm