Chính sách mới

Chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về UBND thành phố Hà Nội

Hà Nội

Quyết định nêu rõ, chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ và quy định của pháp luật liên quan.

Tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp, Tập đoàn lớn của Việt Nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 10/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1168/QĐ-TTg về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 1/8/2023 của Chính phủ và quy định của pháp luật liên quan.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến việc thực thi Quyết định này và Nghị quyết số 119/NQ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trong tháng 10 năm 2023.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2023.

* Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về việc chuyển giao nguyên trạng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội quản lý từ ngày 1/8/2023.

Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện bàn giao; UBND thành phố Hà Nội thực hiện tiếp nhận: tổ chức và hoạt động, các nhiệm vụ, công việc đã và đang thực hiện, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư công từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) và của các đơn vị trực thuộc (các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho Ban Quản lý là cơ quan đại diện chủ sở hữu); quyền đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước nêu trên.

Thời điểm bắt đầu bàn giao và tiếp nhận từ ngày 1/8/2023. Thời hạn hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận trong 6 tháng tính từ thời điểm bắt đầu bàn giao./.

Xem thêm