Chính sách mới

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (Phần 2)

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

TTXVN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Chuẩn bị kỹ nội dung, xây dựng kế hoạch chi tiết để đánh giá tình hình thực hiện năm 2023 các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng kinh tế - xã hội theo nhiệm vụ đã được phân công; báo cáo các Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng trước ngày 20/11/2023; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương của từng vùng để hoàn thiện Báo cáo, trình Ban cán sự đảng Chính phủ trước ngày 15/12/2023. Nâng cao hiệu quả của các Hội đồng điều phối vùng, khẩn trương trình kế hoạch hoạt động trong những tháng cuối năm 2023 của các Hội đồng. Giao Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của vùng đã được giao hoặc quy định.

Khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước trong tháng 10 năm 2023; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ tại điểm đ khoản 2 Mục I Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 7/8/2023.

Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch còn lại trong hệ thống quy hoạch quốc gia, bảo đảm hoàn thành trong năm 2023. Triển khai nhanh, hiệu quả quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh đã ban hành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để bảo đảm thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt dự toán Quốc hội giao, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, nền tảng số… và chống thất thu thuế, đặc biệt đối với dịch vụ ăn uống, hoạt động kinh tế ban đêm. Điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2023 theo sát dự toán được giao, triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cần thiết.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được ban hành. Đối với các chính sách có hiệu lực hết năm 2023, chủ động nghiên cứu, rà soát, xem xét, kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền gia hạn trong trường hợp cần thiết để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đã quy định tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 trong năm 2024, trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2023. Đề xuất việc trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa 2 kỳ họp Quốc hội nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp gần nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 7/10/2023.

Chủ trì thống nhất với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương liên quan về số chi từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 bố trí cho 03 dự án xây dựng đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ tại điểm c khoản 3 Mục I Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp vào báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 để trình Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2023.

Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội để báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022; khẩn trương triển khai phương án sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thông qua.

Khẩn trương đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/10/2023 về hướng xử lý, tháo gỡ vướng mắc khi chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Pacific Airlines.

Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, địa phương về các chính sách phí, lệ phí khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (như: thu phí, lệ phí 0 đồng hoặc giảm 50% phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thời gian áp dụng đến hết năm 2025), Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2023.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Bám sát diễn biến thị trường để tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách khác, không tạo ra những biến động mạnh, thay đổi đột ngột, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân; điều hành tỷ giá phù hợp với tình hình, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay để tăng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và thúc đẩy giải ngân các gói tín dụng 40 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất, 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, 15 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-NHNN, Thông tư số 03/2023/TT-NHNN, Thông tư số 06/2023/TT-NHNN và các Thông tư đã ban hành để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ hiệu quả các vướng mắc phát sinh trong thực tế về tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp.

Giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, có giải pháp hạn chế nợ xấu phát sinh tăng, nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý các ngân hàng yếu kém theo chỉ đạo của Chính phủ tại điểm d khoản 4 Mục I Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 782/CĐ-TTg ngày 4/9/2023. Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, tuyệt đối không để thiếu điện; chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên); hoàn thiện, sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Chủ động, kịp thời điều hành để bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để thiếu hụt trong mọi tình huống; tiếp tục kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết; thúc đẩy đàm phán, ký kết FTA với Brazil, Khối thị trường chung Nam Mỹ… để mở rộng thị trường xuất khẩu mới, tiềm năng. Phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan hỗ trợ thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa hiệu quả, bền vững qua cửa khẩu biên giới giáp Trung Quốc, đặc biệt là các nhóm hàng nông sản.

Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển, khai thác hiệu quả thị trường nội địa; đánh giá nhu cầu thị trường để có giải pháp sản xuất, điều tiết hàng hóa phù hợp, bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Tăng cường quản lý, theo dõi, dự báo tình hình sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung nông sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán; không được để thiếu lương thực và biến động bất thường về giá; đẩy mạnh xuất khẩu, khơi thông thị trường cho hàng hóa nông nghiệp.

Theo dõi chặt chẽ, tham mưu, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, nhất là trong những tháng cao điểm về mưa lũ sắp tới ở miền Trung. Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân, an toàn đê điều, hồ đập trong mùa mưa bão, hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

Chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam (dự kiến trong tháng 10 năm 2023) để đạt kết quả tốt nhất, sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” EC.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” và các dự án nhà ở có giá phù hợp cho người lao động, định kỳ hằng quý báo cáo Chính phủ kết quả triển khai, các tồn tại, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Rà soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, chung cư, nhất là quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, quy định yêu cầu về khai thác, sử dụng để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản, kịp thời khắc phục ngay các bất cập hiện nay. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an nghiên cứu, xây dựng thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. Khẩn trương triển khai hệ thống sàn giao dịch bất động sản quốc gia tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, đảm bảo khả thi.

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Đẩy nhanh nghiên cứu, đánh giá tác động, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật, tác động môi trường và yếu tố kinh tế để sử dụng cát biển, các vật liệu xây dựng mới cho các dự án hạ tầng giao thông; trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan nghiên cứu, thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho 2 dự án đường bộ cao tốc Nam Định - Thái Bình, Sóc Trăng - Cần Thơ; khẩn trương triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về phương án xử lý đối với Tổng Công ty công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC).

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải khẩn trương làm việc với các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng, san lấp các công trình giao thông trọng điểm, nhất là các dự án đường bộ cao tốc. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản, vật liệu xây dựng; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó hiệu quả.

Nghiêm túc trình Chính phủ việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của các địa phương đã được Chính phủ chỉ đạo tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Đề án tham dự Hội nghị thượng đỉnh trong khuôn khổ Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28), báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15/10/2023.

Khẩn trương số hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, phối hợp với Bộ Công an rà soát, làm sạch dữ liệu thông tin về chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất; tích hợp thông tin quyền hữu nhà ở và quyền sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Tháng hành động vì người nghèo và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người nghèo năm 2023. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện tốt kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2023 theo quy định.

Tăng cường kết nối cung cầu lao động, tạo việc làm bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và giảm nghèo. Nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; khẩn trương rà soát, đánh giá nhu cầu và lập danh sách các cơ sở cai nghiện cần sửa chữa, nâng cấp, xây mới, trong đó ưu tiên đối với các địa phương chưa có cơ sở cai nghiện ma túy công lập và các địa phương có cơ sở cai nghiện ma túy xuống cấp, quá tải để chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo cấp Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Tăng cường các biện pháp phòng, chống mại dâm và hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị mua bán người.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2023 việc đề xuất Chương trình đầu tư, nâng cao hiệu quả phòng, chống và cai nghiện ma túy, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, vùng khó khăn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền về chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (sau khi Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định) và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 để đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao tháo gỡ các vướng mắc trong cấp thị thực (visa) cho du khách. Đẩy mạnh truyền thông về chính sách thị thực mới và quy định kéo dài thời gian lưu trú của Việt Nam; chú trọng xúc tiến du lịch tại các thị trường quốc tế trọng điểm, có lượng khách lớn, nhiều tiềm năng.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động xã hội. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong ngành công nghiệp bán dẫn. Phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá thực trạng và giải pháp công nghệ khai thác và chế biến đất hiếm.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm bảo việc thanh toán kinh phí thực hiện dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, chủ động, quyết liệt, kịp thời ứng phó, kiểm soát và xử lý hiệu quả các loại dịch bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết triệt để vướng mắc trong hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; xử lý dứt điểm các dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Hà Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

(Còn tiếp)

Trần Phương

Tin liên quan

Xem thêm