Chính sách mới

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (Tiếp theo và hết)

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Khách hàng giao dịch vay vốn tại ngân hàng Bảo Việt. (Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

 TTXVN - Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tăng cường hợp tác quốc tế, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện các chương trình đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; tập trung phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc địa phương đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; tích cực đôn đốc một số bộ chưa ban hành thông tư hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1/6/2020, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ phải khẩn trương hoàn thành trước ngày 15/10/2023 để triển khai đồng bộ tại các bộ, cơ quan, địa phương.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6; tiếp thu, giải trình các vấn đề có liên quan sau khi có ý kiến của thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, đảo, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng, tham mưu, đề xuất kịp thời, sẵn sàng xử lý các tình huống.

Triển khai hiệu quả các chiến lược, đề án, pháp luật về quân sự, quốc phòng. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các vùng và địa bàn trọng điểm.

Duy trì lực lượng tại các vùng biển đảo trọng điểm và vùng biển tiếp giáp theo dõi hoạt động trinh sát, thăm dò của các nước trong khu vực; ngăn chặn, tuyên truyền, xua đuổi các tàu nước ngoài vi phạm vùng biển của ta, không để tạo ra các “vùng xám”. Tích cực, chủ động các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên các địa bàn, lĩnh vực, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, nhất là Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm mạng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện các giải pháp quyết liệt bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khẩn trương rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao; triển khai các giải pháp cấp bách để phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy xảy ra. Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để đánh giá kết quả 8 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó cứu nạn, cứu hộ và phòng chống thiên tai.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các hoạt động đối ngoại cấp cao trong các tháng cuối năm; kết hợp chặt chẽ đối ngoại song phương và đa phương; khẩn trương xây dựng chương trình đối ngoại của lãnh đạo cấp cao năm 2024.

Tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, nắm bắt tình hình và tham mưu chiến lược, nhất là các điều chỉnh chính sách của các nước lớn, các nước láng giềng. Đẩy mạnh triển khai hiệu quả các hoạt động ngoại giao kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa; thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Khẩn trương hoàn thiện, cập nhật Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 3.0 để thúc đẩy phát triển chính phủ số, tránh trùng lặp; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu. Thúc đẩy tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của các cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, báo chí, xuất bản, đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Khẩn trương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, chủ động trao đổi với Kiểm toán Nhà nước để tránh chồng chéo với hoạt động kiểm toán.

Ủy ban Dân tộc tập trung làm tốt chính sách dân tộc, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí cần tiếp tục thông tin, truyền thông về các hoạt động đối nội, đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; những kết quả phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ và 9 tháng qua, nhất là về phát triển hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số... Tăng cường công tác thông tin và truyền thông về chính sách, có các bài viết, phân tích, phản biện về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt, tích cực để lan tỏa tinh thần, khí thế về đích trong những tháng cuối năm nhằm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hiệu quả, khả thi để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với các bộ, cơ quan, địa phương đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn và yêu cầu chỉ đạo, điều hành.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Khẩn trương triển khai Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 19/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết tình hình thực hiện Thông báo số 40-TB/TW ngày 14/9/2021 về Đề án “Thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án cơ cấu lại các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc thuộc thẩm quyền (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam); Chiến lược, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch đầu tư 5 năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai nhanh nhất các dự án đầu tư xây dựng công trình điện quan trọng được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, trong đó đặc biệt là dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) và chuỗi dự án điện khí Lô B - Ô Môn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về phương án xử lý đối với 3 dự án đạm của Tập đoàn Hóa chất.

Khẩn trương hoàn thành việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam liên quan đến những khuyết điểm, tồn tại, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra số 4463/KL-BCT ngày 10/7/2023 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/10/2023.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 7/10/2023 việc chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 131/TTg-DMDN ngày 29/9/2023.

Về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 8068/BC-BKHĐT ngày 29/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu: Ngân hàng Chính sách Xã hội chuẩn bị các điều kiện, thủ tục cần thiết để bảo đảm giải ngân hết số vốn 16.100 tỷ đồng dự kiến điều chuyển để bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong năm 2023.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của Chương trình; điều chuyển giữa kế hoạch vốn của Chương trình và Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 được giao theo quy định tại Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn.

Các Thành viên Chính phủ trực tiếp giải trình, bổ sung thông tin, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 đối với các chính sách do bộ, cơ quan mình phụ trách.

Về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 8071/BC-BKHĐT ngày 29/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; để phấn đấu đạt cao nhất kết quả giải ngân năm 2023; yêu cầu: Các bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phát huy vai trò của các Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân. Các bộ, cơ quan, địa phương chưa phân bổ hết số kế hoạch vốn năm 2023 phải hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 trước ngày 20/10/2023.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm trả lời và kịp thời xử lý kiến nghị của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại các cuộc họp của Tổ công tác theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023, Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính, báo cáo Chính phủ trước ngày 7/10/2023 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 giữa các bộ, ngành, địa phương.

Về tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 8063/BC-BKHĐT ngày 29/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện, giải ngân các Chương trình, Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục khẩn trương rà soát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị, Công điện, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 555/TTg-QHĐP ngày 16/6/2023, số 666/TTg-QHĐP ngày 18/7/2023, các Thông báo số 335/TB-VPCP ngày 18/8/2023, 392/TB-VPCP ngày 24/9/2023, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 và tối thiểu 95% vốn kế hoạch năm 2023.

Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó: Các cơ quan chủ chương trình, chủ dự án thành phần và các cơ quan có liên quan chủ động rà soát các kiến nghị, khẩn trương phối hợp chặt chẽ trong xử lý tháo gỡ vướng mắc của địa phương đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, khẩn trương hoàn thành theo thẩm quyền việc cụ thể hóa các quy định, cơ chế chính sách thực hiện tại địa phương, kịp thời điều chỉnh những quy định còn bất cập; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động có thu nhập thấp và hỗ trợ để nâng cao năng lực đào tạo của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại các huyện nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong kế hoạch ngân sách được phân bổ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện của địa phương, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Chủ chương trình mục tiêu quốc gia và các bộ, cơ quan liên quan cập nhật thông tin, số liệu về kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội; tích cực, chủ động phối hợp với Đoàn Giám sát để đề xuất, báo cáo Quốc hội xem xét, phê duyệt các giải pháp, cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các Luật, Nghị quyết của Quốc hội trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Về Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 8072/BC-BKHĐT ngày 29/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; yêu cầu: Các bộ, cơ quan, nhất là các cơ quan có các nhiệm vụ chậm tiến độ, chưa hoàn thành, khẩn trương rà soát, tập trung thời gian, nguồn lực để thực hiện, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ đã được Chính phủ giao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát với Báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, bảo đảm thống nhất số liệu và nhận định giữa các Báo cáo.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết này./.

(Hết)

Trần Phương

Tin liên quan

Xem thêm