Xây dựng Đảng

Công đoàn Bắc Ninh tập trung nguồn lực chăm lo người lao động

Bắc Ninh

Đại hội đã bầu 38 đại biểu vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Bắc Ninh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Nguyễn Thị Vân Hà tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

TTXVN - Trong 2 ngày 9 - 10/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn; lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và 279 đại biểu đại diện cho hơn 500.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu 38 đại biểu vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Bắc Ninh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Nguyễn Thị Vân Hà tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Với chủ đề "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy các mô hình hiệu quả nhằm thu hút, tập hợp đông đảo người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp Công đoàn phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, phát triển thêm 80.000 đoàn viên; thành lập được 350 Công đoàn cơ sở; ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn tổ chức thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể; ít nhất mỗi khu công nghiệp có 1 kiot phúc lợi đoàn viên Công đoàn…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Hằng năm, 85% - 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và Công đoàn; 100% Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 75% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp....

Tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã đạt được thời gian qua; nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng công nhân, viên chức, lao động của tỉnh dự báo sẽ tiếp tục tăng. Đây vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, đồng thời cũng tạo ra áp lực đối với tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn của tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, tiếp tục triển khai và thực hiện tốt nghị quyết của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" phù hợp với đặc thù riêng có của tỉnh. Cùng với đó, Công đoàn các cấp cần tập trung nguồn lực làm tốt công tác chăm lo và vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng loại hình hoạt động Công đoàn cơ sở; tập trung nguồn lực cho phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi cấp Công đoàn theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được chú trọng. Nhiều mô hình hoạt động mới được triển khai, duy trì hiệu quả hàng năm và nhân rộng trong toàn hệ thống như: Chương trình "Tết sum vầy" gắn với chuỗi hoạt động Ngày Hội công nhân, Phiên chợ nghĩa tình, Chợ Tết Công đoàn, cây ATM gạo miễn phí…

Trong nhiệm kỳ, có hơn 1,3 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn tặng quà, tặng vé xe, hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn. Các cấp Công đoàn ký hợp tác phúc lợi đoàn viên, người lao động với 98 đơn vị cung cấp các dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi dành cho đoàn viên, người lao động. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được đẩy mạnh. Đã có 521 công đoàn cơ sở thành lập mới, kết nạp mới 76.711 đoàn viên. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm, 6.381 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp…/.

Thái Hùng

Xem thêm