Chỉ đạo, Điều hành

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc

Thái Bình

Quá trình thực hiện xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và sáng tạo trong phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

TTXVN-Ngày 12/1, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024. Dịp này, 47 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 được tặng Bằng khen, Giấy khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Thái Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Theo UBND tỉnh Thái Bình, cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiệu hiệu quả các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là ở khu vực biên giới biển. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc. 

Quá trình thực hiện xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và sáng tạo trong phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng găn bó. Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh với việc tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới ngày càng nâng cao. Việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân còn góp phần giảm bớt khó khăn về vật chất, tinh thần cho quân dân biên giới, kịp thời động viên, khích lệ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới yên tâm, gắn bó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển Tổ quốc.

Từ kết quả thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024, tỉnh Thái Bình có một tập thể được Chính phủ tặng Bằng khen, 33 tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn nhấn mạnh, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng, trọng yếu trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ biên giới, từ thực tiễn hiệu quả phong trào quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới ở các địa phương, ngày 22/2/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 16/HĐBT về tổ chức Ngày Biên phòng. 

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa của Ngày Biên phòng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực, chủ động tham mưu dự báo, nắm và đánh giá sát tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, đối sách trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển; xây dựng, duy trì phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo sẵn sàng xử lý hiệu quả tình huống, không để bị động, bất ngờ... Những kết quả nổi bật đạt được trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân khẳng định rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong triển khai nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Năm 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chủ trương quan tâm đầu tư phát triển kinh tế biển, với nhiều dự án kinh tế trọng điểm và Luật Biên phòng đã, đang đi vào thực tiễn, đặt ra yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng và chủ động nắm, dự báo tình hình. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai các nội dung thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với Tỉnh ủy Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025 và  Kế hoạch “Tổ chức tập huấn chuyên sâu tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 -2025”; phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tham gia xây dựng củng cố chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thường xuyên lãnh đạo xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn chiến đấu ngày càng cao.../.

Sơn Hải

Xem thêm