Quốc hội với Cử tri

Nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND các cấp

Sơn La

HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, hiệu quả việc thực hiện kiến nghị sau giám sát và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

TTXVN-Chiều 12/1, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng đề nghị, năm 2024, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp đảm bảo đúng thẩm quyền, chất lượng, hiệu quả hơn, kịp thời giải quyết yêu cầu cấp bách của thực tiễn. Đồng thời chú trọng công tác phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cơ quan chủ trì soạn thảo các nghị quyết để chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, chất lượng nội dung, chương trình kỳ họp, đảm bảo kỳ họp HĐND là hình thức hoạt động quan trọng nhất của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần đưa hoạt động của HĐND đi vào thực chất, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của cử tri, nhân dân cũng như yêu cầu phát triển của các địa phương nói riêng, của tỉnh nói chung. 

Các ban của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát cơ chế, chính sách đã ban hành, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế cơ chế, chính sách nhằm kịp thời thể chế hóa phù hợp văn bản quy định của Trung ương cũng như điều kiện cụ thể của địa phương, phát huy tối đa nguồn lực, góp phần thúc đẩy hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Ngoài ra, các ban của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, hiệu quả việc thực hiện kiến nghị sau giám sát và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp; đổi mới phương thức, cách thức tổ chức giám sát chuyên đề đảm bảo đúng, trúng vấn đề. Đặc biệt đẩy mạnh hoạt động giám sát của tổ đại biểu, đại biểu HĐND, góp phần nâng cao chất lượng, phạm vi giám sát của HĐND sâu rộng đến với cơ sở; tăng cường thông tin, tuyên truyền hoạt động của HĐND, đặc biệt là truyền thông chính sách dưới nhiều hình thức... 

Hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2023, HĐND tỉnh Sơn La và HĐND các huyện, thành phố tập trung, linh hoạt chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân trong tỉnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

 

HĐND tỉnh Sơn La tổ chức thành công 9 kỳ họp, ban hành 148 nghị quyết. HĐND các huyện, thành phố tổ chức thành công 93 kỳ họp, ban hành 633 nghị quyết. Hoạt động giám sát của HĐND tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực được dư luận, cử tri và nhân dân quan tâm; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề được chú trọng, với nhiều phương thức thực hiện giám sát linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

 

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND được chú trọng thực hiện với nội dung bao quát, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện nghiêm túc.../.

Quang Quyết

Xem thêm