Quốc hội với Cử tri

Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai - năm 2024

Tối 5/1/2024, Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai - năm 2024 đã được tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao giải A cho các tác giả, Nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao giải A cho các tác giả, Nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ban tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ban tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ban Tổ chức trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ban Tổ chức trao giải Tập thể cho các đơn vị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang chụp ảnh với các tác giả, nhóm tác giả của TTXVN đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại biểu chụp ảnh với tác giả, nhóm tác giả thuộc cơ quan TTXVN có tác phẩm đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Minh Quyết/

Tin liên quan

Xem thêm